Ochrana údajov

Ustanovenie o ochrane údajov v aplikácii Partner na úrovni

Platné od augusta 2015

Aby sme Vám pomohli nájsť vhodného partnera, potrebujeme zhromažďovať, spracúvať a používať Vaše osobné údaje. Pretože nám záleží na úrovni našich zoznamovacích služieb, zodpovedný prístup k Vašim údajom je pre nás zásadný.

Radi by sme Vám objasnili, ktoré osobné údaje, pre aký účel a v akej forme spracúvame, keď používate našu aplikáciu Partner na úrovni vo svojom mobilnom zariadení.

Obsah

1. Ochrana Vašich osobných údajov

2. Zber, spracovanie a použitie údajov
2.1 Zber údajov pri stiahnutí a inštalácii aplikácie
2.2 Zber údajov pri používaní aplikácie bez registrácie
2.3 Zber údajov pri registrácii a používaní aplikácie

3. Zber a spracovanie údajov pri používaní špecifických funkcií aplikácie
3.1 Posielanie a čítanie správ
3.2 Návštevy profilov
3.3 Návrhy partnerov
3.4 Funkcia "Páči sa mi"
3.5 Push notifikácie

4. Požadované povolenia
4.1 Operačný systém Android (rôzni výrobcovia, napr. Samsung, HTC, Sony, LG)
4.1.1 Čítanie stavu a identity telefónu
4.1.2 Zaznamenávanie obrázkov a videí
4.1.3 Zmena, vymazanie alebo čítanie obsahu Vášho USB pamäťového zariadenia
4.1.4 Nájdenie používateľských účtov v zariadení
4.1.5 Neobmedzený prístup k sieti a získanie údajov internetu
4.1.6 Zobrazovanie sieťových pripojení
4.1.7 Prístup k spusteným aplikáciám
4.1.8 Ostatné povolenia
4.2 Operačný systém iOS (napr. Apple iPhone a Apple iPad)
4.2.1 Notifikácie / Push notifikácie
4.2.2 Prístup k fotoaparátu
4.2.3 Prístup k uloženým fotografiám

5. Konfigurácia Push notifikácií
5.1 Operačný systém Android (rôzni výrobcovia, napr. Samsung, HTC, Sony, LG)
5.2 Operačný systém iOS (napr. Apple iPhone a Apple iPad)

6. Zdieľanie osobných údajov

7. Preverovanie osobných údajov

8. Právo na informácie

9. Zabezpečenie údajov

10. Právo na odvolanie

 

1.    Ochrana Vašich osobných údajov

Partner na úrovni je seriózny zoznamovací portál, ktorý Vám pomáha nájsť toho pravého partnera.

Zoznamovaciu aplikáciu Partner na úrovni spravuje spoločnosť Affinitas GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999  Berlín, Nemecko. Affinitas GmbH je subjekt podliehajúci Zákonu Nemeckej spolkovej republiky o ochrane osobných údajov.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Dodržiavame prísne predpisy nemeckých a európskych zákonov o ochrane osobných údajov. Účelom Federálneho zákona o ochrane údajov (BDSG) a Zákona o telekomunikáciách a médiách (TMG) je ochrana takzvaných osobných údajov. Táto ochrana zahŕňa údaje, ktoré sa môžu spájať s osobami (napr. meno alebo e-mailová adresa). Informácie alebo údaje, ktoré nemožno spojiť so špecifickou alebo identifikovateľnou osobou, alebo ktoré môžu byť spojené s osobou iba s vynaložením neúmerného množstva času, nákladov a práce, sa kategorizujú ako anonymné údaje.

Partner na úrovni za účelom poskytovania služieb svojim zákazníkom zbiera, spracúva a používa osobné údaje. V súvislosti s právnymi predpismi môžeme pod pseudonymom použiť používateľské profily pre účely reklamy, prieskumu trhu a zdokonaľovania našich služieb. To ale platí len vtedy, ak ste nevyužili svoj právny nárok kedykoľvek sa ohradiť proti tomuto použitiu Vašich údajov.

Ak máte otázky spojené s ochranou Vašich osobných údajov, pracovníci nášho zákazníckeho servisu sú Vám k dispozícii na nasledujúcej adrese:

Affinitas GmbH
Zákaznícky servis Partner na úrovní
Kohlfurter Straße 41/43
"10999  Berlín
Nemecko"
Email: info@partnernaurovni.sk

Späť na začiatok strany

2.    Zber, spracovanie a použitie údajov

Partner na úrovni je legitímna online služba určená pre ľudí, ktorí hľadajú dlhodobý vzťah. Partner na úrovni ponúka sprostredkovanie partnera na základe osobnostného súladu, na čo využíva vedecky podložené postupy. Za účelom zabezpečenia tejto služby používame mnoštvo Vašich osobných údajov. V mnohých prípadoch tieto údaje využívame iba so pseudonymom alebo ich zanonymníme. O podrobnostiach by sme Vás radi informovali nižšie.

2.1.    Zber údajov pri stiahnutí a inštalácii aplikácie

Pre stiahnutie a nainštalovanie našej aplikácie z obchodu s aplikáciami (napr. obchod Google Play alebo Apple AppStore), sa musíte najskôr zaregistrovať u poskytovateľa príslušného obchodu a uzavrieť s ním príslušnú používateľskú zmluvu. Na uzavretie takej zmluvy nemáme žiadny vplyv a nie sme ani jedným z účastníkov obchodného vzťahu, ktorý vznikne jej uzavretím. Pri sťahovaní a inštalácii aplikácie pošleme príslušnému obchodu s aplikáciami informácie nevyhnutné pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ide najmä o Vaše používateľské meno, Vašu e-mailovú adresu, číslo Vášho používateľského účtu, čas stiahnutia aplikácie, platobné informácie a osobitný kód Vášho zariadenia. Na zber týchto údajov nemáme žiadny vplyv a nie sme zaň zodpovední. Poskytované údaje iba spracúvame, a to len do takej miery, aká je nevyhnutná pre stiahnutie a nainštalovanie aplikácie do Vášho mobilného zariadenia (napr. smartfón alebo tablet). Navyše, tieto údaje následne nie sú uložené.

2.2.    Zber údajov pri používaní aplikácie bez registrácie

Keď aplikáciu používate, zhromažďujeme nasledujúce technické údaje, aby sme zabezpečili funkčnosť aplikácie; údaje automaticky zhromažďuje Vaše mobilné zariadenie a zasiela nám ich:

• informácie o zariadení
• kód zariadenia (jedinečný kód Affinitas)
• informácie o operačnom systéme zariadenia
• jedinečný identifikátor zariadenia Affinitas (UDID)
• Apple iOS Identifikátor pre inzerentov (IDFA)

Tieto údaje používame pre riešenie technických problémov a anonymne ich vyhodnocujeme pre štatistické účely, aby sme mohli optimalizovať našu ponuku.

2.3.    Zber údajov pri registrácii a používaní aplikácie

Ak chcete využívať ponuky bližšie špecifikované v našich Všeobecných podmienkach, budeme od Vás potrebovať osobné údaje pre účely registrácie. V súčasnosti nie je možná registrácia prostredníctvom aplikácie. Keď zvolíte ponuku „zaregistrovať sa teraz zdarma“, budete presmerovaní na webové stránky Partner na úrovni. Aby ste sa dozvedeli viac o spracovaní údajov na našich webových stránkach, prečítajte si Ustanovenie o ochrane údajov na portáli Partnernaurovni.sk.

Keď sa po registrácii prihlásite do našej aplikácie, budete môcť posielať správy ostatným používateľom Partner na úrovni, prezerať si návrhy partnerov alebo nahrávať fotografie. Niektoré z týchto funkcií sú sprístupnené iba VIP členom. Ak použijete aplikáciu po registrácii, zhromaždíme údaje, ktoré ste nám poskytli (napr. Vyplnením zodpovedajúceho poľa alebo začiarknutí začiarkavacieho políčka). Toto zahŕňa napríklad nasledovné údaje:

• bezpečnostný kód používateľa Partner na úrovni
• obsah správ
• interakcie s ostatnými používateľmi (napr. funkcia "Poslať úsmev" alebo funkcia "Páči sa mi")
• nahrané fotografie

Späť na začiatok stránky

3.    Zber a spracovanie údajov pri používaní špecifických funkcií aplikácie

3.1.    Prijímanie a posielanie správ

Ostatní členovia Vám môžu posielať správy, ale Partner na úrovni neposkytuje tretím stranám Vašu e-mailovú adresu. Správy sú spracované iba prostredníctvom internej pošty Partner na úrovni. Ak si neželáte, aby Vás niekto z používateľov viac kontaktoval, môžete ho „zablokovať“.

3.2.    Návštevy profilov

Ostatní členovia môžu vidieť, že ste navštívili ich profil. Rovnako aj vy môžete vidieť, ktorí členovia navštívili Váš profil. Túto funkciu môžu v aplikácii využívať iba VIP členovia. VIP členovia môžu tiež vidieť Vaše nahraté fotografie.

3.3.    Návrhy partnerov

Váš používateľský profil, vrátane údajov, ktoré ste v ňom uviedli a nahratých fotografií, budeme ponúkať ostatným členom prostredníctvom nášho matchingového procesu. Na základe rovnakého procesu budete dostávať návrhy partnerov aj Vy. Pomocou nastavení vo Vašom používateľskom účte na našich webových stránkach si môžete zvoliť, či chcete alebo nechcete, aby bol Váš profil ponúkaný, a teda aj zobrazovaný ostatným členom prostredníctvom nášho matchingového procesu. Viac informácií o tejto problematike môžete nájsť v Ustanovení o ochrane údajov na portáli Partnernaurovni.sk.

3.4.     Funkcia "Páči sa mi"

Pod fotografiami a prázdnymi textovými poľami v navštívených profiloch sa nachádza tlačidlo „Páči sa mi“, na ktoré môžete kliknúť. Kliknutím na toto tlačidlo dáte najavo, že sa Vám text alebo fotografia v profile iného člena páči. Následne o tom bude daný používateľ informovaný správou.

3.5.    Push notifikácie

Aplikácia Vás môže informovať o určitých udalostiach alebo témach, napríklad o správach alebo úsmevoch, ktoré ste prijali od ostatných používateľov, a to aj keď aplikáciu v danej chvíli nepoužívate.

Na zabezpečenie funkcie push notifikácií používame push notifikačnú službu Apple (iOS) alebo službu Google CD2M (Android). Tieto služby sú štandardnou funkčnou súčasťou mobilných operačných systémov Apple (iOS) a Google (Android) a sú konfigurovateľné pomocou systémových nastavení zariadenia. Aby sme zabezpečili funkčnosť push notifikácií vo Vašom zariadení, potrebujeme prístup k unikátnemu bezpečnostnému identifikátoru - Device Token ID (iOS) alebo registračnému ID (Android). Tieto identifikátory sú generované automaticky, keď používate aplikáciu vo Vašom zariadení. ID (identifikátor) slúži na identifikáciu správneho prijímateľa – spojeného s určitou e-mailovou adresou alebo telefónnym číslom. Vaše ID zistíme, iba ak aplikácii povolíte zobrazovanie push notifikácií. Pre zabezpečenie zobrazovania push notifikácií vo Vašom mobilnom zariadení posielame obsah správ v zašifrovanej forme spolu s Vaším ID spoločnosti Apple alebo Google. Apple alebo Google následne použije Vaše ID k zaslaniu dešifrovanej správy do Vášho mobilného zariadenia.

Ak si neželáte využívať túto funkciu aplikácie, môžete ju deaktivovať v nastaveniach Vášho zariadenia. Pre viac informácií o push-notifikáciách a Vašich možnostiach konfigurácie, prosím, prejdite k odstavcu č. 5.

Späť na začiatok strany

4.    Požadované povolenia

Kvôli niektorým funkciám musí mať aplikácia prístup k určitým službám a údajom vo Vašom mobilnom zariadení. V závislosti na tom, ktorý mobilný operačný systém používate, bude aplikácia niekedy vyžadovať Váš výslovný súhlas pre prístup.

Nižšie vysvetlíme, aké povolenia sú požadované pre jednotlivé operačné systémy a kvôli ktorým funkciám sú tieto povolenia potrebné.

 

4.1.    Operčný systém Android (rôzni výrobcovia, napr. Samsung, HTC, Sony, LG)

4.1.1.    Čítanie stavu a identity telefónu

Počas inštalácie aplikácia žiada povolenie „Čítať stav a identitu telefónu“. Týmto povolením umožňujete aplikácii určiť, či práve telefonujete, aby mohla počas telefonátu prerušiť svoju činnosť. Pomocou tejto funkcie dokážeme rozoznať výrobný model Vášho zariadenia a verziu Vášho operačného systému, aby sa mohol obsah aplikácie správne zobrazovať.

4.1.2.    Zaznamenávanie obrázkov a videí

Počas inštalácie aplikácia žiada povolenie „Zaznamenávať obrázky a videá“. Týmto povolením umožňujete aplikácii prístup k fotoaparátu, aby ste mohli použiť funkciu „Nahrať obrázok“ (a následne zvoliť „Odfotografovať“) s cieľom odfotiť fotografie Vaším mobilným zariadením a sprístupniť ich ďalším používateľom.

4.1.3.    Zmena, vymazanie alebo čítanie obsahu Vášho USB pamäťového zariadenia

Počas inštalácie aplikácia žiada povolenie „Zmeniť alebo vymazať obsah Vášho USB pamäťového zariadenia“ a „Prístup k obsahu Vášho USB pamäťového zariadenia. Týmito povoleniami umožňujete aplikácii prístup k USB pamäťovému zariadeniu vo Vašom mobilnom zariadení. Toto umožňuje aplikácii ukladať nastavenia (napr. Informáciu o tom, že chcete dostávať push notifikácie) na USB pamäťové zariadenie.

4.1.4.    Nájdenie používateľských účtov v zariadení

Počas inštalácie aplikácia žiada povolenie „Nájsť účty v zariadení“. Táto funkcia oprávňuje aplikáciu získať zoznam známych používateľských účtov v telefóne, a zároveň jej to umožňuje spojiť sa s rôznymi službami. Aplikácia tým nezískava prístup k Vašim uloženým heslám.

4.1.5.    Neobmedzený prístup k sieti a získanie údajov internetu

Počas inštalácie aplikácia žiada povolenie „Získať údaje internetu“ a „Neobmedzený prístup k sieti“. Týmito povoleniami umožňujete aplikácii automaticky sťahovať z internetu obsah, ktorý sa má zobrazovať v aplikácii, alebo ktorý je potrebný k zabezpečeniu prístupu k jednotlivým funkciám aplikácie (napr. pre zobrazovanie návrhov partnerov alebo zobrazovanie „Môjho profilu“). Na jednotlivých stránkach neexistujú žiadne technické obmedzenia.

4.1.6.    Zobrazovanie sieťových pripojení

Počas inštalácie žiada aplikácia povolenie „Zobraziť sieťové pripojenia“. Týmto povolením umožňujete aplikácii určiť, či existuje internetové spojenie prostredníctvom bezdrôtového spojenia WLAN alebo prostredníctvom mobilného dátového spojenia (GPRS, 3G, LTE). Prostredníctvom tohto povolenia aplikácia dokáže určiť, či môžu byť jednotlivé prvky vo vnútri aplikácie použité podľa Vašich želaní.

4.1.7.    Prístup k spusteným aplikáciám

Počas inštalácie žiada aplikácia povolenie na „Prístup k spusteným aplikáciám“. Týmto povolením umožňujete aplikácii prístup k informáciám o práve spustených alebo nedávno spustených aplikáciách. Táto funkcia slúži k posielaniu našich push notifikácií.

4.1.8.    Ostatné povolenia

Aplikácia žiada aj povolenia na „Deaktiváciu hibernácie“, „Ovládanie vibrácie“ a „Odoslanie dlhého vysielania“. Tieto povolenia zahŕňajú technické funkcie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie aplikácie. Tieto procesy nezbierajú ani nespracúvajú osobné údaje.

 

4.2.    Operačný systém iOS (napr. Apple iPhone alebo Apple iPad)

4.2.1.    Notifikácie / Push notifikácie

Ak na otázku, či Vám môže Partner na úrovni posielať push notifikácie, odpoviete „Áno“, umožníte aplikácii používať push notifikácie, ktorými Vás môže upozorniť na určité udalosti alebo témy. Táto funkcia je aktívna aj vtedy, keď zrovna aplikácia nie je spustená. Upozornenia môžu mať podobu zvukov, správ (napr. banneru na obrazovke) alebo charakterových symbolov (obrázok alebo číslica na ikone aplikácie).
Pre viac informácií o push-notifikáciách a Vašich možnostiach konfigurácie, prosím, prejdite k odstavcu č. 5.

4.2.2.    Prístup k fotoaparátu

Ak na otázku, či povoľujete Partner na úrovni použiť Váš fotoaparát, odpoviete „Áno“, umožníte aplikácii prístup k fotoaparátu, aby ste mohli zaznamenať fotografiu pomocou funkcie „Odfotiť“ a následne ju sprístupniť ostatným používateľom.

4.2.3.    Prístup k uloženým fotografiám

Ak na otázku, či povoľujete Partner na úrovni prístup k Vašej galérii, odpoviete „Áno“, umožníte aplikácii prístup k Vašim uloženým fotografiám. Budete môcť vybrať fotografie pomocou funkcie „Použiť fotografiu z albumu“ a sprístupniť ju ostatným používateľom.

Späť na začiatok strany

5.    Konfigurácia Push notifikácií

Prostredníctvom push notifikácií (v operačnom systéme iOS sa tiež volajú „správy“) Vás môže aplikácia upozorniť na určité udalosti alebo témy (napr. správy od ostatných používateľov), a to aj vtedy, ak aplikácia práve nie je otvorená. Aby ste túto funkciu umožnili, musíte v aplikácii odpovedať „Áno“ na otázku, či Vám Partner na úrovni môže posielať push notifikácie. Táto požiadavka sa zobrazí, keď otvoríte aplikáciu po prvý raz a zaregistrujete sa.

"Push notifikácie môžete aktivovať alebo deaktivovať priamo v aplikácii. Ak si želáte deaktivovať alebo aktivovať push notifikácie, otvorte ponuku „Nastavenia“ a zvoľte položku „Push notifikácie“. V závislosti na aktuálnom nastavení budete môcť zvoliť „Aktivovať push notifikácie“ alebo „Deaktivovať push notifikácie“. Keď zmeníte nastavenia push notifikácií, dostanete o tom potvrdzujúcu správu.

5.1.    Operačný systém Android (rôzni výrobcovia, napr. Samsung, HTC, Sony, LG)

Push notifikácie môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v operačnom systéme Android. Ak si želáte deaktivovať alebo aktivovať push notifikácie, otvorte aplikáciu „Nastavenia“ v hlavnej ponuke Vášho zariadenia. Následne zvoľte položku „Aplikácie“. Zobrazí sa Vám prehľad všetkých aplikácií nainštalovaných vo Vašom zariadení. Zvoľte aplikáciu Partner na úrovni. Následne budete môcť zapnúť alebo vypnúť push-notifikácie začiarknutím alebo odčiarknutím začiarkavacieho políčka „Zobraziť notifikácie“. Popis funkcie sa môže mierne odlišovať v závislosti na verzii operačného systému Android.

5.2.    Operačný systém iOS (napr. Apple iPhone alebo Apple iPad)

Ak používate operačný systém iOS, môžete push notifikácie zapnúť alebo vypnúť aj v nastaveniach systému. Pre zmenu nastavení push notifikácií prejdite na „Nastavenia“ a zvoľte „Notifikácie“. V zobrazenej ponuke nájdete prehľad všetkých aplikácií nainštalovaných vo Vašom zariadení, ktoré používajú push notifikácie. Zvoľte aplikáciu Partner na úrovni. Následne budete môcť zapnúť alebo vypnúť notifikácie.

Späť na začiatok strany

6.    Zdieľanie osobných údajov

Ak pri poskytovaní služby sprostredkúvame údaje ostatným používateľom, sú vždy spájané výlučne s používateľským menom, ktoré ste si zvolili. Za žiadnych okolností ostatným používateľom neposkytujeme vaše priame kontaktné údaje (ako napr. Vaše meno, adresu alebo Vašu e-mailovú adresu). Každý kontakt prostredníctvom Partner na úrovni príde iba do Vašej internej schránky správ, aby ste sa mohli rozhodnúť, komu svoje kontaktné informácie sprístupníte, a komu nie. Avšak, niektoré údaje, ktoré poskytnete počas vytvárania Vášho profilu na Partner na úrovni, sú ostatným používateľom viditeľné vždy. Týmito údajmi sú Váš vek, pohlavie, výška, etnická príslušnosť, náboženské preferencie, zamestnanie, fajčiarske návyky a záujem mať deti.

Osobné údaje nepredávame a tretím stranám ich sprístupníme iba za účelom poskytovania ponúkaných služieb (napr. pre účely spracovania platby pri platených členstvách). Osobné údaje poskytneme iba ak ste nám na to dali za konkrétnym účelom súhlas alebo na základe nariadenia či povolenia podľa príslušných právnych predpisov (napr. v prípade, že budeme musieť vyhovieť žiadosti štátneho vyšetrovateľa alebo bezpečnostného úradu). Prehľad tretích strán, ktorým  za daných okolností môžeme poskytnúť osobné údaje, je možné vidieť v našom verejnom registri procesov.

Navyše, kvôli zabezpečeniu vysokej kvality služby a bezpečnosti našich členov, môže byť overená pravosť a bezúhonnosť členov portálu prostredníctvom kontroly nahratých fotografií a textov. Preto môžeme údaje poskytovať partnerským spoločnostiam Apollo Solutions Ltd., Informatics Park, La Tour Koenig, Pointe aux Sables, Maurícius ("Apollo Solutions") a Lionentry, Ševčenka 25, Ľvov, Ukrajina ("Lionentry"). Vzhľadom na to, že ochrana osobných údajov v krajinách mimo EÚ je vo všeobecnostmi menej prísna, spoločnosti Apollo Solutions a Lionentry podpísali štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou o odovzdaní osobných údajov zmluvným spracovateľom v tretích krajinách. Tým sú zaviazané k ochrane osobných údajov podľa štandardov EÚ. Ochrana Vašich osobných údajov je teda kompletne zaručená.

Späť na začiatok strany

7.    Preverovanie osobných údajov

Aby sme našich používateľov ochránili pred ľuďmi, ktorí zneužívajú našu službu, analyzujeme aktivity prebiehajúce na platforme Partner na úrovni pomocou viacerých automatických monitorovacích nástrojov. Takisto náš zákaznícky servis uskutočňuje náhodné kontroly vierohodnosti našich používateľov na základe ich vstupov do systému, a to aj napriek tomu, že k tomu nie sme právne zaviazaní. Určité postupnosti znakov alebo pokusov o prihlásenie, ktoré sa javia byť generované počítačom, môžu viesť k zablokovaniu podozrivých aktivít.

Okrem toho si Partner na úrovni vyhradzuje právo automaticky filtrovať správy. Texty napísané používateľmi sú porovnávané so zoznamom kompatibilných slov v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi, a rovnako v súlade s našimi Všeobecnými podmienkami. Napríklad zjavne urážlivé alebo obscénne výrazy v texte používateľa budú automaticky spárované so zoznamom nevhodných slov. Používaním protipodvodníckych techník a prehliadok sa snažíme ochrániť našich členov pred kontaktom s podvodníkmi.

Ak tieto prehliadky preukážu podozrenie na zneužitie služby, Partner na úrovni vyvodí právne dôsledky podľa Všeobecných podmienok. Ak vyšetrovanie preukáže vysokú pravdepodobnosť, že obsah dotyčnej správy je nelegálny alebo porušuje ustanovenia obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach, výsledkom môže byť aj zablokovanie prijímania a odosielania správ. V takom prípade používateľ nebude oboznámený o zamietnutí alebo nedoručení správy.

Späť na začiatok strany

8.    Právo na informácie

Máte právo získať informácie o osobných údajoch a nastaveniach uložených v súvislosti s Vašim používateľským účtom. Máte právo na úpravu alebo výmaz týchto informácií.
Radi by sme Vás upozornili, že Vaše právo na výmaz údajov môže byť obmedzené na základe predpisov o právnych záznamoch, ktoré musíme rešpektovať.

Navyše súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné zákonné orgány môžu preukázať právny základ pre získanie osobných údajov alebo si vyžiadať informácie.
Prosím, ak potrebujete informácie o svojich osobných údajoch alebo ak potrebujete upraviť či vymazať osobné údaje, obráťte sa na nás. Kontakt na nás nájdete v prvom odstavci. Pri kontakte, prosím, vždy uvádzajte svoje skutočné meno, e-mailovú adresu a používateľské meno.
Samozrejme, mnohé údaje môžete jednoducho skontrolovať, zmeniť alebo vymazať priamo vo svojom používateľskom účte.

Späť na začiatok strany

9.    Zabezpečenie údajov

Počínajúc Vašou registráciou sú všetky údaje, ktoré nám pošlete, prenášané v zašifrovanej forme. Šifrovanie chráni dôvernosť údajov prenášaných medzi Vami a naším webovým serverom. Šifrovanie pomáha zabrániť napr. zachyteniu údajov treťou stranou. Používame šifrovaciu technológiu SSL (Secure Socket Layer). Ide o uznávanú a všeobecne používanú technológiu.

Aj v súvislosti s našimi databázami sme podnikli všetky dostupné technické kroky, aby boli Vaše údaje uložené v zabezpečenom prostredí. Prístup k Vašim údajom je vyhradený pre úzku skupinu vybraných zamestnancov a je poskytnutý iba pre účely kontroly kvality, pre účely preskúmania sťažností a pre účely zabránenia podvodnej činnosti. Všetci naši zamestnanci sú zmluvne zaviazaní dbať o ochranu Vašich údajov, na čo sú aj riadne vyškolení.

Späť na začiatok strany

10.     Právo na odvolanie

Kedykoľvek by sme potrebovali použiť Vaše osobné údaje pre účel, ktorý si podľa zákonných predpisov vyžaduje Vaše zvolenie, vždy Vás požiadame o vyjadrenie Vášho výslovného súhlasu, ktorý následne zaznamenáme.
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a rovnako môžete kedykoľvek požiadať o zrušenie používania Vašich osobných údajov.

Pre odvolanie Vášho súhlasu alebo podanie žiadosti o zrušenie používania Vašich osobných údajov stačí, ak nám zašlete jednoduchú správu prostredníctvom kontaktnej informácie v prvom odstavci.
Prosím, majte na pamäti, že odvolanie súhlasu s použitím Vašich osobných údajov môže zamedziť alebo znemožniť poskytovať Vám naše služby. S radosťou Vám zodpovieme všetky prípadné otázky.