Nevera na internete: Rady odborníčky, ako sa s ňou vyrovnať

Nevera na internete

Odhalenie nevery partnera otrasie celým svetom. Po prvom šoku nastupuje množstvo emócií a otázka, čo teraz. Ak to bola nevera na internete môžu byť pocity ešte zmätenejšie. Ako takejto nepríjemnej situácii čeliť nám poradila odborníčka.

Nevera na internete bola odhalená

Prvou reakciou je samozrejme šok. Množstvo zmiešaných pocitov bolesť, hnev, úzkosť a žiarlivosť sú na mieste. No sú to iba niektoré z nepríjemných emócií, ktoré sa môžu meniť ako jazda na húsenkovej dráhe.

Dobrá správa je, že sa to zmení. Tieto nepríjemné pocity totiž nemôžu trvať večne a podvedený bude musieť situáciu riešiť.

Prvý krok – plán prežitia

Psychologička Mgr. Zuzana Hradileková, PhD. radí, že jedným z prvých krokov prežitia je nájdenie spôsobu ako situáciu zvládnuť.: „Premýšľajte nad minulosťou a spomeňte si na krízovú situáciu ktorú ste zažili a na to čo vám pomáhalo v tom najhoršom. Čo ste robili aby ste si pomohli? Každý má svoj balíček prvej pomoci. Môžete urobiť to, čo vám pomáhalo, aj teraz?“ K zdrojom, ktoré môžu pomôcť patrí napríklad šport, terapeut, cestovanie, kamaráti, viera apod.

Ako obnoviť stratenú dôveru?

Dôvera sa bude obnovovať veľmi dlho a je potrebné, aby dôveru budovali obaja. No ak sa obaja rozhodnú problém aktívne riešiť, môže to vzťah dokonca utužiť. Je pritom potrebné, aby každý prispel svojím dielom:

Ten ktorý bol neverný na internete musí prijať to ako veľmi druhého zranil a podať vysvetlenie, ale nie typu „nič to neznamenalo, išlo iba o písanie apod.“, tým druhého stratí. Partner potrebuje vyjadrenie ohľadom situácie.

Podvedený potrebuje prijať, že partner sa cítil vo vzťahu osamelo, frustrovane a emocionálne vzdialený natoľko, že potreboval hľadať blízkosť na internete. Takisto by mal urobiť kroky smerom k tomu, aby sa obnovila vo vzťahu blízkosť.

Pokiaľ však podvedený ďalej zatajuje, nepripustí fakt, že ublížil a trápenie druhého spochybňuje, vo vzťahu sa prehlbuje hnev, nedôvera, prichádza rezignácia a dochádza k rozchodu.

Toto je prvý krok. Potom sa môžu obaja pozrieť na to, čo sa dialo v ich vzťahu, a čo je potrebné zmeniť. Až potom môže prísť ospravedlnenie a vyliečenie. Celý proces môže trvať aj dva roky.

Nevera na internete

Nevera ako odraz hlbšieho problému

Treba si tiež uvedomiť, že nevera na internete bola len odrazom hlbšieho problému, ktorý treba riešiť.

„Virtuálna nevera je iba špic ľadovca. Záleží od páru či nájde odvahu pozrieť sa na to čo je pod tým a svoj vzťah tak prehĺbiť, alebo zostanú na tom špici s potrebou dokazovania viny, popierania vážnosti situácie a útočenia.“

Mám právo kontrolovať partnera?

Podľa Zuzany Hradilekovej je jedným z krokov budovania dôvery je aj sprístupnenie mobilu či počítača. Je to ale z dôvodu budovania dôvery a nie kontroly.

Hlavne chladnú hlavu

A ako psychologička vysvetľuje, prekonanie nevery na internete je proces. Hoci sa do zdá nemožné podvedený sa posunie sa smerom k väčšiemu pochopeniu situácie. „Bude to trvať dlhší čas, neudeje sa tak hneď. V prvom rade potrebujete prejsť cez intenzívne emócie a upokojiť sa. Až potom môže prísť ospravedlnenie a vyliečenie.“ Ak k tomu partneri pristúpia správne môžu dosiahnuť, že ich vzťah bude hlbší ako pred neverou.

„Vaša komunikácia bude úprimnejšia, obaja sa budete venovať oblasti vášho vzťahu ktorá potrebovala pozornosť. Dôvera sa znova obnovila a celá situácia sa stane súčasťou vašej histórie. Nikdy na ňu nezabudnete, ale pôjde do úzadia a už nebude bolieť. Tu prichádza aj odpustenie.“

Ak ste na začiatku procesu, majte toto na mysli, nie ste bezmocní, môžete urobiť kroky ktoré povedú k prekonaniu krízy.

Zuzana Hradilekova pre Partner na urovni

Psychologička Mgr. Zuzana Hradileková, PhD. pracuje ako Manželský a rodinný poradca a vedie súkromnú manželskú a predmanželskú poradňu v Bratislave. Takisto pracuje na čiastočný úväzok na Odbore poradensko-psychologických služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny kde sa venuje najmä vzdelávaniu psychológov pri práci s jednotlivcom, párom a rodinou. Viac informácií nájdete na www.manzelska-poradna.sk.

Autor: Redakcia Partner Na Úrovni

Tento článok pre Vás pripravila redakcia Partner Na Úrovni.

Viac článkov od Redakcia Partner Na Úrovni