Rozhovor: Online komunikácia bez nedorozumení

Online komunikácia

Premýšľali ste niekedy o tom ako vlastne vznikajú nedorozumenia v komunikácii dvoch ľudí, a ako sa im vyhnúť vo svete online zoznamovania? Partner na úrovni sa na túto tému opýtal doktorky v odbore psychiatria Veroniky Rodákovej.

Ak práve nežijete na opustenom ostrove, je veľmi pravdepodobné, že väčšinu svojho bdelého života trávite komunikáciou s ostatnými ľuďmi. Komunikujeme tvárou v tvár, cez telefón, e-mail, sociálne siete alebo, v prípade Partner na úrovni, cez zoznamovací portál. A každý z nás už zažil nedorozumenie, trápnu situáciu, či hádku, ktorá vznikla zo vzájomného nepochopenia.

Aby sme sa o tejto téme dozvedeli viac, pozvali sme si doktorku, ktorá sa komunikáciou zaoberá vo svojej odbornej praxi.

Čo je to komunkácia a ako vlastne prebieha?

Komunikácia by sa dala popísať ako mnohotvárna hra informácií medzi komunikujúcimi. Nie vždy je jednoduché vyhnúť sa nedorozumeniam, ktoré v nej číhajú. Zorientovať sa v nej nám pomáha špeciálny model úrovní. Podľa neho komunikáciou vyjadrujeme informácie (takzvaná úroveň faktu), vyjadrujeme čo si o tom druhom myslíme (úroveň vzťahu), čo to prezradíme o sebe (úroveň seba odovzdania) a tiež sa snažíme dosiahnuť svoje ciele a druhého určitým spôsobom ovplyvniť (požadovačná úroveň).

Teda jej cieľom nie je len sprostredkovať fakty, ale aj vyjadriť kúsok zo seba.

Čo to znamená v reálnom živote? Vedeli by ste uviesť príklad?

Jednoduchým príkladom môže byť situácia: muž a žena sedia v aute, muž šoféruje a na križovatke žena vraví: „Na semafore svieti zelená“. Ak by cieľom komunikácie bolo iba sprostredkovať informáciu, muž by informáciu pochopil neutrálne ako konštatovanie faktu. Ale žena to môže myslieť aj ináč. Možno tým chcela (na úrovni vzťahu) povedať, že jej muž nie je dobrý šofér, keď si nevšimol že už je zelená, a že potrebuje jej pomoc.

Alebo tým chcela naznačiť že sa ponáhľa (sebaodovzdanie), a že by mal pridať. Na požadovačnej úrovni by šlo o príkaz či komandovanie, aby – už rýchlo naštartoval.

Takže nedorozumenia vznikajú preto lebo nepochopíme, na ktorej úrovni ten druhý komunikuje?

Presne tak. Keďže obaja komunikujúci majú k dispozícií všetky 4 úrovne, pravdepodobnosť, že sa nepochopia, je pomerne veľká. Vystihuje to čínske príslovie, že “nie je dôležité, čo niekto hovorí, ale čo tým myslí”. Veľa konfliktov a zbytočných hádok vzniká práve preto, že sa nepochopíme.

A čo komunikácia online? Pomáha nám fakt, že všetko je napísané čierne na bielom pochopiť sa lepšie? Alebo sme náchylnejší na nedorozumenia?

Je všeobecne známe, že až 80% komunikácie predstavuje neverbálna komunikácia, tzv. reč tela, ktorá nám pomáha vyjadriť ako čo myslíme. Ide o spôsob prejavu, tón reči, mimiku, gestá, držanie tela. V online komunikácii však tieto veci chýbajú. O to dôležitejšie je vyjadrovať sa čo najpresnejšie. Ironické poznámky či dvojzmyselné vtipy totiž môžu vyznieť úplne inak, ako to dotyčná osoba mienila. Každému sa určite aspoň raz stalo, že nepochopil vtip či vtipnú narážku, ktorú mu niekto napísal.

Ak sa zameriame na partnerský vzťah, existujú tu nejaké časté príčiny nedorozumení?

Všeobecne môžeme povedať, že ženy častejšie informácie spracovávajú na úrovni vzťahu, kým muži informácie vysielajú na úrovni faktu… To sa potom môže prejaviť v partnerských vzťahoch alebo už pri samotnom zoznamovaní.

Typický príklad by bol, keď sa žena spýta svojho muža či vyzerá dobre, či nepribrala. Za touto otázkou sa na úrovni vzťahu skrýva potreba vedieť, či ju muž považuje za atraktívnu, či sa o ňu stále zaujíma a ľúbi. Muž odpovie na úrovni faktu stručne, áno, a tým myslí, že vyzerá dobre, nič viac. Žena ale pochopí takúto informáciu na úrovni vzťahu a znamenie pre ňu, že ju muž neľúbi. Jedna informácia spracovaná na dvoch rozličných úrovniach zapríčinila nedorozumenie.

V online svete napríklad žena mužovi na dlhú správu odpovie: „To si pekne napísal“. Najpravdepodobnejšie to naozaj myslela ako pochvalu, ale mohlo ísť aj o ironickú poznámku myslenú opačne a mohla narážať napríklad na množstvo gramatických chýb.

Je nedorozumení menej, keď sa komunikujúci lepšie poznajú?

Áno, samozrejme, ak niekoho lepšie poznáme môžeme lepšie odhadnúť ako čo myslí. Ale v žiadnom vzťahu sa nedá nedorozumeniam úplne vyhnúť.

Odporučili by ste v online zoznamovaní používať emotikony, smajlíky – napríklad ľuďom, ktorí ich pri komunikácii s priateľmi bežne nepoužívajú?

Samozrejme žiaden emotikon nedokáže nahradiť mimiku človeka. Držanie tela už vôbec. Niekedy však aspoň čiastočne pomôžu zaradiť danú informáciu do správnej úrovne.

Čítajte tiež: Reč tela na prvom stretnutí – naučte sa čítať medzi riadkami!

4 typy, ako najlepšie písať správy pri zoznamovaní

1. Vyjadrujte sa čo možno najpresnejšie. Je to najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť nedorozumeniam.

2. V jednoduchosti je krása. Komunikáciu s niekým novým môžete pokojne začať úplne jednoduchými správami.

3. Iróniu či dvojzmyselné vtipy odložte na neskôr. Ak komunikujete s niekým úplne cudzím a neviete, aký druh humoru mu je blízky, nemuseli by ste sa stretnúť s pochopením.

4. Malé nedorozumenia sa jednoducho stávajú. Každému sa občas stane, že má pri komunikácii pocit, že sa s druhou stranou pochopili, no každý v skutočnosti myslel čosi iné.

MUDr. Veronika Rodáková vyštudovala medicínu na Jeseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Momentálne pôsobí na Klinikum Itzehoe v Nemecku, kde sa profesionálne venuje psychiatrii.

Autor: Redakcia Partner Na Úrovni

Tento článok pre Vás pripravila redakcia Partner Na Úrovni.

Viac článkov od Redakcia Partner Na Úrovni