Výskum

Vieme, akou rýchlosťou bijú srdcia miliónov nezadaných z celej Európy

Každý rok hľadá približne 13 miliónov nezadaných ľudí z 25 európskych krajín svojho vysneného partnera pomocou portálu Partnernaurovni.sk. Základom ich hľadania je vedecky podložený osobnostný test, obsahujúci viac ako 280 otázok, ktoré sa týkajú individuálnych záľub, životných hodnôt, osobných údajov, štruktúry osobnosti a vlastností, ktoré by mal mať budúci partner. Vyhodnotenie dotazníka slúži ako základ k určeniu kompatibility potenciálnych partnerov. Partnernaurovni.sk sa snaží zvýšiť kvalitu sprostredkovania tým, že sa nespolieha len na výsledky dotazníku, ale vyhodnocuje aj reakcie používateľov na návrhy odporučených partnerov, spôsob komunikácie medzi používateľmi a ich správanie.

Spolupráca s významnými univerzitami

Od začiatku roku 2011 spolupracuje Partnernaurovni.sk s významnými odborníkmi, ktorí vyhodnocujú údaje z našej databázy a využívajú ich na vedecké a štatistické účely. Všetky údaje sú spracovávané anonymne. K hlavným partnerom patrí tím sociologičky Prof. Dr. Melindy Millsovej z Univerzity Groningen v Holandsku, ďalej Dr. Jochen Gebauer z Humboldtovej univerzity v Berlíne, ktorý spoločne s Prof. Dr. Constantinom Sedikidesom skúma údaje z psychologického hľadiska. Výsledky ich práce sú pravidelne publikované nielen vo vedeckých časopisoch, ale aj na blogu Partnernaurovni.sk Perspectives v upravenej, lepšie zrozumiteľnej podobe.

Partnernaurovni.sk sa snaží nielen podporiť vedecký výskum, ale aj využiť výsledky vedeckej práce k vylepšeniu svojich služieb pri sprostredkovaní partnerov.

Naši partneri

Prof. Dr. Melinda Mills

Inštitút pre sociológiu
Universita Groningen, Holandsko

 

Spoločne so svojím jedenásťčlenným medzinárodným týmom skúma Melinda Millsová sociologické otázky týkajúce sa témy „Online daters in a cross-national comparative perspective (Ľudia hľadajúci partnera na internete, medzinárodné porovnanie)“. Prof. Dr. Millsová dostala za svoju prácu už niekoľko vyznamenaní a vedie rôzne medzinárodné vedecké projekty, napr. projekt na tému: „Interakcia génov s prostredím a plodnosť“. Tento projekt je financovaný holandskou vedeckou nadáciou NWO, a to čiastkou takmer 900.000 eur.

„Využívanie údajov, ktoré získavame od Partnernaurovni.sk, nám umož?uje skúma? tento fenomén inovatívnymi metódami a s vysoko kvalitnými výsledky.“, povedala o spolupráci Prof. Dr. Melinda Millsová v júni 2011.

Dr. Jochen Gebauer

Psychologický inštitút
Humboldtova Univerzita v Berlíne, Nemecko

 

V spolupráci s významnými medzinárodnými vedcami sa Dr. Gebauer zaoberá predovšetkým výskumom osobnostných a sociálno-psychologických otázok. Jeho záber je široký: skúma napríklad súvislosť religiozity a psychického rozpoloženia v krajinách, kde je väčšina obyvateľov veriacich (Turecko) alebo sa naopak hlási k ateizmu (Švédsko). Tato štúdia bude publikovaná v jednom z najvýznamnejších psychologických časopisov Psychological Science.

Dr. Martin Bruder

Katedra psychológie / Kolégium budúcnosti
Univerzita Konstanz, Nemecko

 

Dr. Martin Bruder vedie skupinu mladých vedcov skúmajúcich tému „Morálka a emócie“ na univerzite v Konstanz. Dr. Bruder sa zaoberá najmä tým, akú rolu hrajú emócie v tom, či a kedy ľudia medzi sebou spolupracujú, morálne alebo sociálne. Pri svojej práci s údajmi od Partnernaurovni.sk sa sústredí predovšetkým na rozdiely medzi pohlaviami a na to, ako sa tieto rozdiely prejavujú pri výbere partnera. Spoločne s Dr. Gebauerom skúmajú, či sú požiadavky na vyšší zárobok partnera ovplyvnené vlastným zárobkom alebo skôr celkovou ekonomickou úrovňou spoločnosti.

Spoluautori

Prof. Dr. Mark R. Leary

Katedra psychológie a neurovedy
Duke University, Severná Karolína, USA

 

Mark R. Leary pôsobí ako profesor psychológie a neurovedy a je vedúcim odboru Sociálna psychológia na Duke University v Severnej Karolíne. Profesor Leary napísal a vydal 12 kníh a publikoval viac ako 200 vedeckých článkov v časopisoch a zbierkach. Zaoberá sa predovšetkým otázkami týkajúcimi sa osobnosti a identity, medziľudskej motivácie a emócií a pracuje na pomedzí sociálnej psychológie a psychológie zdravia. Patrí medzi svetovo najuznávanejších vedcov vo svojom odbore.

Prof. Dr. Delroy L. Paulhus

Katedra psychológie
University of British Columbia, Vancouver, B.C., Canada

 

Del Paulhus je profesor na University of British Columbia v kanadskom Vancouveri. Je členom niekoľkých významných psychologických vedeckých spoločností (Association for Psychological Science, Western Psychological Association a Canadian Psychological Association). Profesor Paulhus sa zaoberá výskumom predovšetkým v oblastiach: agency-communion, over-claiming, self-deception, impression management, cheating a dark personalities. Jeho psychologické štúdie patria vo svojom odbore medzi najznámejšie a najuznávanejšie vedecké práce na svete.

Prof. Dr. Constantine Sedikides

School of Psychology
University of Southampton, Ve?ká Británia

 

Prof. Dr. Constantine Sedikides je vedúcim Centra pre výskum ega a identity na Univerzite v Southamptone vo Veľkej Británii. Patrí k najuznávanejším vedcom v odbore osobnostná a sociálna psychológia. Jeho vedecká práca zahrňuje až 200 publikácií v časopisoch a 11 kníh.

 

Publikácie a prezentácie

Gebauer, J. E., Wagner, J., Sedikides, C., & Neberich, W. (2012). Agency-Communion and Self-Esteem Relations are Moderated by Culture, Religiosity, Age, and Sex: Evidence for the “Self-Centrality Breeds Self-Enhancement” Principle. Paper accepted for publication in Journal of Personality.

Gebauer, J. E. (2012, March). On Big Two's mean(ing)s: Agency-for-communion and communion-for-agency. Vortrag auf der 8th European Spring Conference on Social Psychology in St. Moritz, Schweiz.

Gebauer, J. E., Paulhus, D., & Neberich, W. (2012). Big Two Personality and Religiosity Across Cultures: Communals as Religious Conformists and Agentics as Religious Contrarians. Paper accepted for publication in Social Psychological and Personality Science.

Gebauer, J. E., Leary, M. R., & Neberich, W. (in press). Unfortunate first names: Effects of name-based relational devaluation and interpersonal neglect. Social Psychological and Personality Science.

Gebauer, J. E., Sedikides, C., & Neberich, W. (in press). Religiosity, social self-esteem, and psychological adjustment: On the cross-cultural specificity of the psychological benefits of religiosity. Psychological Science.

Gebauer, J. E., Sedikides, C., Maio, G. R., & Neberich. W. (2011). Verdammte Selbstvergötterung: Selbstliebe selbst unter Religiösen? [Damned narcissism: Self-love among religious people.] Talk, 11th Conference of the German Society for Psychology, section differential psychology, personality psychology, and psychological diagnostics, 09/26th - 28th, University Saarbrücken, Germany.

Potarca, G.F. & Mills, M.C. (2012) Partner Preferences and Racial Homophily in Online Dating: A Cross-National Comparison, Vortrag auf der internationalen Jahreskonferenz “Population Association of America” (PAA 2012), 3. – 5. Mai, San Francisco, USA.

Potarca, G.F. & Mills, M.C. (2012). Racial Homophily and Exclusion in Online Dating Preferences: A Cross-National Comparison, Vortrag auf der “European Population Conference” (EPC 2012), 13. – 16. Juni, Stockholm, Schweden.

Mills, M. C. & Potarca, G.F. (2011). Partner preferences and racial homophily in online dating: A cross-national comparison. Talk given at the ECSR 20th Anniversary Conference (European Society or Societies? A 20-Year Perspective), December 14-17, University College Dublin, Ireland.