Ochrana údajov

 

 

Ustanovenie o ochrane údajov na portáli Partnernaurovni.sk

Stav: Máj 2017

Nájsť pre Vás vhodného partnera vyžaduje zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov. Ako seriózny sprostredkovateľ máme na portále Partnernaurovni.sk na srdci zodpovednú ochranu údajov a zaobchádzanie s nimi. Preto sme vytvorili rozsiahly systém technických a organizačných opatrení, ktorý má ponúkať maximálnu bezpečnosť ochrany údajov:

 • napr. všetky údaje, ktoré nám od svojej registrácie resp. prihlásenia pošlete (napr. kontaktné údaje, profilové údaje, platobné informácie pri objednaní plateného členstva) sú prenášané zakódované certifikátmi SSL (Secure Socket Layer);
 • firewally chránia informácie pred nepovoleným prístupom;
 • prístup k vašim informáciám je vyhradený len niekoľkým vybraným a príslušne vyškoleným zamestnancom a je možný len v určitých prípadoch (pozri bod 2. tohto dokumentu: Bezpečnosť a šifrovanie údajov).

Naše ustanovenia na ochranu údajov boli zostavené v súlade s príslušnými nemeckými a európskymi právami na ochranu údajov.

Pretože k nadviazaniu kontaktu s ostatnými užívateľmi portálu Partnernaurovni.sk.sk dochádza vždy prostredníctvom vlastného systému správ, v žiadnom prípade sa nesprostredkovávajú kontaktné údaje ako e-mailová adresa alebo Vaše celé meno. Tak iba Vy sám/sama rozhodnete, či a kedy takéto údaje poskytnete Vašim kontaktom na portále Partnernaurovni.sk. Tu Vám radíme, aby ste si vzali k srdcu našu Príručku bezpečného hľadania partnera cez internet.

 

 


 

Prehľad obsahu:

 

1.    Ochrana Vašich osobných údajov na portále Partnernaurovni.sk

2.    Bezpečnosť a šifrovanie údajov

3.    Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov na portále Partnernaurovni.sk

3.a. Prístup bez prihlásenia

3.b. Prístup s prihlásením

3.c. Poskytovanie údajov tretím osobám

3.d. Použitie cookies

3.e. Použitie Google Universal Analytics

3.f.  Použitie inzercie podľa záujmov

3.g. Použitie Facebook Social Plugins

3.h. Použitie Google+ Social Plugins

3.i.  Použitie Twitter Social Plugins

3.j.  Overovanie osobných údajov

4.    Súhlas a právo na odvolanie

5.    Vaše právo na poskytnutie informácií, opravy a zmazania údajov

6.    Ďalšie upozornenia

 

 


 

 

1.    Ochrana Vašich osobných údajov u Partnernaurovni.sk

Internetový portál Partnernaurovni.sk.sk prevádzkuje spoločnosť Spark Networks Services GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlín, Nemecko. Spoločnosť Affinitas GmbH je zodpovednou osobou v zmysle Spolkového zákona o ochrane údajov.

Portál Partnernaurovni.sk je seriózny internetový portál, ktorý pomáha zákazníkom nájsť pre nich vhodného partnera. Ochrana Vašich osobných údajov je pre Portál portál Partnernaurovni.sk.sk veľmi dôležitá. Rešpektujeme najprísnejšie pravidlá nemeckého a európskeho zákona o ochrane údajov.

Spolkový zákon o ochrane údajov (BDSG) a Zákon o elektronických informačných a telekomunikačných službách (TMG) sa zaoberajú ochranou osobných údajov. K osobným údajom patria údaje, ktoré môžu byť priradené k Vašej osobe (napr. meno alebo emailová adresa). Informácie, ktoré nie je možné priradiť k určitej osobe alebo sú priraditeľné iba s vynaložením veľkého časového, finančného alebo pracovného úsilia, sem ako anonymné údaje nespadajú (porov. § 3 odst. 6 BDSG).

K prevádzkovaniu služieb portálu Partnernaurovni.sk je potrebné zhromažďovať, spracovávať a používať osobné údaje. V rámci zákonných ustanovení je možné vyhodnotiť užívateľské profily na účely reklamy, prieskumu trhu a zlepšenia našich služieb pod pseudonymom, avšak iba vtedy, ak neuplatníte svoje zákonné právo, kedykoľvek zamietnuť používanie Vašich osobných údajov.

Ďalej by sme Vám chceli priblížiť, ako zaisťujeme ochranu Vašich osobných údajov a akým spôsobom sú určité údaje používané, pokiaľ sa rozhodnete využívať portál Partnernaurovni.sk.

Ak máte akúkoľvek pripomienku alebo prosbu, obráťte sa na náš zákaznícky servis, naši zamestnanci sú Vám kedykoľvek k dispozícii. Zastihnete ich na adrese:

Spark Networks Services
- Zákaznícky servis -
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlín
Nemecko

 

Alebo použite náš kontaktný formulár.

Späť na začiatok stránky

 

2.    Bezpečnosť a šifrovanie údajov

Všetky údaje, ktoré zadáte po registrácii alebo prihlásení (napr. kontaktné údaje, profilové údaje, platobné informácie pri objednávaní plateného (VIP) členstva, sú prenášané zakódované certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. S ohľadom na naše databázy boli vykonané všetky technické opatrenia k bezpečnému uloženiu Vašich údajov. Prístup k informáciám je vyhradený iba vybraným zamestnancom a je poskytovaný len na účely kontroly kvality a preskúmania sťažností alebo na účely zmarenia podvodov.

Späť na začiatok stránky

 

3.    Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov na portále Partnernaurovni.sk

Portál Partnernaurovni.sk je seriózny internetový zoznamovací portál, ktorý spája vedecky fundovaným postupom - matchingom ľudí, ktorí majú záujem o dlhotrvajúci vzťah. Aby mohol portál Partnernaurovni.sk túto službu poskytovať, zhromažďuje, spracováva a používa množstvo Vašich osobných údajov. Vo veľa prípadoch sú údaje používané iba pod pseudonymom alebo anonymne. Detailné informácie nájdete nižšie.

 Späť na začiatok stránky

 

 a.    Prístup bez prihlásenia

Ak navštívite na portále Partnernaurovni.sk verejne prístupné stránky bez prihlásenia, nepožadujeme a nezhromažďujeme od Vás žiadne osobné údaje. Pri návšteve našej webovej stránky štandardne ukladáme nasledujúce údaje, avšak bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe:

 • IP adresu (internetovú protokolovaciu adresu) prístupového počítača
 • webovú stránku, z ktorej nás navštevujete (URL)
 • webové stránky, ktoré u nás navštívite
 • dátum a dobu trvania návštevy
 • typ prehliadača a jeho nastavenia
 • operačný systém

Tieto údaje sú využívané na štatistické účely bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe.

Späť na začiatok stránky

b.    Prístup s prihlásením

Ak chcete využívať ponuku služieb portálu Partnernaurovni.sk, ktorá je bližšie popísaná v Pomoci Partnernaurovni.sk a vo Všeobecných podmienkach, potrebujeme od Vás isté množstvo osobných údajov, aby sme Vám mohli žiadanú službu poskytnúť.

Používame údaje, ktoré nám aktívne poskytnete (napr. kontaktné údaje pri registrácii, profilové údaje alebo fotografie). Vo veľa prípadoch máte možnosť sa slobodne rozhodnúť, aké údaje a informácie nám pri zostavovaní svojho profilu a/alebo pri hľadaní zveríte. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, sú vždy oddelene označené ako povinné (napr. emailová adresa), aby ste vedeli, ktoré údaje musíte pri využívaní ponuky zadať, a ktoré môžete vynechať.

Nižšie nájdete ich podrobný popis. Kvôli hladkému priebehu a metóde sprostredkovania partnera venujte, prosím, pozornosť našim detailným informáciám v Pomoci Partnernaurovni.sk.

aa) Pri bezplatnej registrácii (základnom členstve) Vás požiadame o nasledujúce informácie, bez ktorých nejde registráciu dokončiť:

 • pohlavie
 • hľadané pohlavie
 • e-mailová adresa
 • heslo

Po registrácii nasleduje náš vedecký osobnostný test. Najprv uveďte údaje na identifikáciu vhodných partnerov.

 • PSČ
 • dátum narodenia
 • výšku
 • rodinný stav
 • vzdelanie
 • povolanie
 • príjem

V rámci testu ste ďalej vyzvaní k odpovediam na niekoľko osobných otázok (napr. údaje o záľubách, osobných vlastnostiach a prianiach týkajúcich sa partnera). Údaje ako napríklad príslušnosť k etnickej skupine alebo náboženstvo patria k tzv. zvláštnym osobným údajom, sú predmetom zvýšenej právnej ochrany a z našej strany sú technicky chránené s veľkou starostlivosťou. Všetky tieto údaje budú podkladom pre naše služby matchingu a základom pre založenie profilu na portále Partnernaurovni.sk. Priame kontaktné údaje (napr. email, PSČ) sa vo vašom profile neobjavia a preto pre ostatných užívateľov nie sú viditeľné.

bb) Ak získate na portáli Partnernaurovni.sk platené (VIP) členstvo vyžiadame si od Vás pri jeho zakúpení nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • bankové spojenie resp. údaje o kreditnej karte
 • adresu bydliska

 Tieto údaje sú potrebné na riadne spracovanie platieb.

Vaše platobné údaje spracováva náš poskytovateľ platobných služieb Adyen GmbH, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, Nemecko, ďalej len "Ayden". Pre uľahčené realizovanie platby, sú vám uložené platobné údaje k dispozícii pri ďalšej objednávke VIP členstva. Číselné údaje sú k dispozícii až po prvej platbe a pre vašu bezpečnosť sa zobrazia v skrátenej forme. Samozrejme môžete v priebehu platenia pridať aj nové platobné metódy. Ak máte otázky alebo pripomienky, alebo chcete uplatniť svoje práva podľa bodu 5. obráťte sa na kontakt uvedený v bode 5.

 cc) Prihlásenie na portál Partnernaurovni.sk. vykonáte zadaním Vašej e-mailovej adresy a zvoleného hesla. Pri každom prístupe k službám Partnernaurovni.sk. uloží príslušný internetový prehliadač protokolovacie súbory:

 • IP adresu (internetovú protokolovaciu adresu) prístupového počítača
 • ID užívateľa na platforme portálu Partnernaurovni.sk
 • názov načítanej stránky
 • dátum a čas načítania
 • URL stránky, z ktorej ste prešli na načítanú stránku
 • množstvo prenesených údajov
 • stavové hlásenie, či bolo načítanie úspešné
 • Session-Cookies
 • ID návštevy

Tieto údaje využívame anonymne iba k štatistickým účelom.

dd) Použitie osobných údajov k poskytovaniu služieb Partnernaurovni.sk:

 • Ostatní členovia si môžu prezerať cez stránku Partnernaurovni.sk Vaše údaje alebo texty zadané v profile. VIP členovia majú okrem toho prístup aj k fotografiám užívateľov Partnernaurovni.sk.
 • Váš profil – a tým aj údaje zadané v profile a nahrané fotografie - bude podľa nášho postupu matchingu odporučený iným členom. Matching môžete vo svojom užívateľskom konte aktivovať alebo deaktivovať. Pokiaľ matching deaktivujete, nebude Váš profil odporúčaný iným členom a ani Vy nedostanete žiadne návrhy partnerov.
 • Ostatní členovia majú prehľad o tom, že ste navštívili ich profil. A naopak aj vy sa dozviete, ktorí členovia si pozreli Váš profil. Má to veľký význam v sprostredkovaní kontaktov medzi členmi ako dôležitá súčasť služieb zoznamovacích portálov, a tým aj portálu Partnernaurovni.sk. Preto nejde túto funkciu deaktivovať cez užívateľský účet.
 • Ostatní členovia Vám môžu písať správy. Pritom zostáva Vaša e-mailová adresa nezverejnená. Správy sú posielané iba cez internú schránku Partnernaurovni.sk. Môžete zablokovať nežiaduce osoby, a tým im znemožniť, aby s Vami nadviazali kontakt.
 • E-mailové upozornenia: Portál Partnernaurovni.sk posiela automaticky upozornenia e-mailom, napr. keď iní členovia navštívia Váš profil, napíšu Vám správu, pošlú úsmev, alebo keď si Váš profil pozrú noví členovia. Tieto upozornenia máte možnosť vo svojom užívateľskom konte v možnostiach správ deaktivovať
 • Rozosielanie newsletteru, servisných oznámení a informácií o špeciálnych akciách: Každý registrovaný užívateľ môže cez užívateľský účet aktivovať alebo deaktivovať e-mailové rozosielanie newsletteru Partnernaurovni.sk a/alebo informácií o špeciálnych akciách. Pri prihlásení je rozosielanie informácií o špeciálnych akciách e-mailom nastavené automaticky, k odberu newsletteru sa musíte najprv prihlásiť. Odber informačných správ, napr. ohľadom servisu (napr. potvrdenie o prihlásení, informácie od zákazníckeho servisu o sprístupnení obrázkov a textov) a eventuálne plateného (VIP) členstva (napr. zmluvné podklady, platobné pokyny) nejde zrušiť, lebo je súčasťou našich služieb.
 • Portál Partnernaurovni.sk používa filtre k ochrane užívateľov pred nevyžiadanými správami. Napríklad je automaticky prednastavené, že správy s telefónnymi číslami začínajúcimi na 0900 alebo s určitými nevhodnými kľúčovými slovami sa nedoručujú.
 • Chceli by sme vás upozorniť na to, že vykonávame štatistické sledovanie používania našich emailov. To sa deje za pomoci malých grafík, ktoré sú uložené v emailoch (tzv. pixely). Ak si neželáte analýzu používateľského správania, môžete grafiky zablokovať v nastaveniach svojho emailového konta. V tomto prípade sa však správy nezobrazia kompletne a prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie. Ďalšie informácie nájdete v návodoch pre Microsoft Outlook ako aj Mozilla Thunderbird.
 • Funkcia „Páči sa mi“: Pod fotografiami a prázdnymi textovými poľami u cudzích profilov sa nachádza tlačidlo „Páči sa mi“, na ktoré môžete kliknúť. Kliknutím na toto tlačidlo dáte najavo, že sa Vám text alebo fotografia v profile iného člena páči. Tento užívateľ bude informovaný správou. Na svojom vlastnom profile môžete vidieť, koľko členov chce od Vás odpoveď alebo fotografiu. Tu môžete tak isto sledovať, ktorí členovia klikli na Vašom profile na „Páči sa mi“.
 • Správa prečítaná: VIP členom je umožnené pomocou tejto funkcie rozoznať, či bola ich správa príjemcom rozkliknutá. Ak správa rozkliknutá bola, dostane odosielateľ oznámenie o čase prečítania svojej správy. Túto funkciu môžete v užívateľskom účte deaktivovať.
 • Import fotografií z Facebooku: Ak máte profil na Facebooku, môžete nahrať vybrané fotografie z tohto profilu do svojho profilu na portál Partnernaurovni.sk. Kliknutím na určený odkaz sa spojíte s Facebookom a prihlásite sa pomocou svojich prihlasovacích údajov. Po úspešnom prihlásení sa Vám zobrazia všetky fotografie, ktoré máte na Facebooku uložené. Môžete si vybrať až 24 fotografií a importovať ich do profilu na portál Partnernaurovni.sk.
 • Osobnostný profil: Aby sme Vám mohli nájsť medzi ostatnými členmi Partnernaurovni.sk správneho partnera, zostavíme pomocou osobnostného testu portálu Partnernaurovni.sk príslušný profil osobnosti každého užívateľa Partnernaurovni.sk. Tento osobnostný profil nájdete v menu na svojom profile. Osobnostný profil môžete vidieť Vy aj ostatní členovia. Profil obsahuje päť hlavných dimenzií, každá dimenzia je naviac rozdelená na tri príslušné poddimenzie (aspekty). Užívatelia zo základným a VIP členstvom vidia iba výsledky hlavných dimenzií.

Dodatočné informácie o priebehu služby a odpovede na ďalšie otázky týkajúce sa portálu Partnernaurovni.sk nájdete v našom podrobnom popise Pomoci Partnernaurovni.sk.

Späť na začiatok stránky

c.    Poskytovanie údajov tretím stranám

Ak v rámci poskytovania služieb sprostredkujeme Vaše údaje ostatným členom, deje sa tak výhradne pod Vami uvedeným užívateľským menom. V žiadnom prípade neposkytujeme iným členom informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú kontaktných údajov (napr. Vaše meno, adresa alebo e-mailová adresa). Nadviazanie kontaktu sa na portále Partnernaurovni.sk vykonáva iba cez Vašu internú poštovú schránku. Záleží teda iba na Vás, komu prezradíte svoje kontaktné údaje. Niektoré údaje, ktoré boli nutné pre vytvorenie Vášho profilu na portále Partnernaurovni.sk, sú ostatným prihláseným členom stále dostupné. K týmto údajom patrí: vek, pohlavie, výška, etnická skupina, vyznanie, povolanie, fajčiarske návyky a skutočnosť, či chcete alebo nechcete mať deti.

V nastaveniach užívateľského účtu si môžete zvoliť, či si naďalej prajete aktívny matching, to znamená, či bude Váš profil odporúčaný vhodným partnerom a či títo partneri uvidia Vaše údaje alebo nie.

Osobné údaje nepredávame a poskytujeme ich tretím osobám iba v prípade, že je to treba k poskytovaniu ponúkanej služby (napr. vykonanie platby v rámci plateného členstva), a ak ste nám k tomu dali povolenie alebo v prípade, že je poskytnutie údajov predpísané alebo povolené príslušným zákonným ustanovením (napr. keď údaje požaduje štátny vyšetrovací alebo bezpečnostný úrad).

Aby bola zachovaná vysoká kvalita služieb a aby boli naši členovia chránení pred podvodníkmi, fotografie členov Partnernaurovni.sk ďalej overujú spoločnosti Apollo Solutions Ltd., Informatics Park, La Tour Koenig, Pointe aux Sables, Mauricius ("Apollo Solutions"),

Vzhľadom k tomu, že sú zákony o ochrane dát mimo EÚ všeobecne menej prísne ako v EÚ, zaviazali sa spoločnosti eHarmony a Apollo Solutions k dodržovaniu štandardných zmluvných dodatkov potrebných pre všetky opatrenia na ochranu osobných údajov podľa štandardov EÚ, o ktorých rozhodla Európska komisia, a ktoré sa týkajú sprostredkovania osobných údajov spracovateľom zákaziek v tretích krajinách. Ochrana Vašich osobných údajov je preto komplexne zabezpečená.

Späť na začiatok stránky

d.    Použitie cookies

Portál Partnernaurovni.sk používa tzv. „cookies“, ktoré individuálne utvárajú a optimalizujú Vašu návštevu na našom portále. Cookie je textový súbor, ktorý je uložený buď prechodne v operačnej pamäti počítača (cookies relácie) alebo trvalo na pevnom disku (trvalé cookies). Cookies obsahujú okrem iného aj informácie o Vašich doterajších prístupoch k príslušnému serveru, napr. informácie o tom, aké návrhy ste si doteraz prezerali. Cookies neslúžia k otváraniu programov alebo ukladaniu vírusov do Vášho počítača. Hlavným účelom cookies je predovšetkým poskytnúť Vám špeciálnu ponuku na mieru, aby služba bola pre Vás čo najkomfortnejšia.

Väčšina prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby akceptovali cookies. Môžete však svoj prehliadač nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo vyžadoval dopredu povolenie o ich prijatí. Ak cookies nepovolíte, môže sa stať, že niektoré naše služby budú fungovať poruchovo.

Portál Partnernaurovni.sk používa cookies relácie, partnerské a affiliate cookies, ako aj trvalé cookies.

 • Cookies relácie: portál Partnernaurovni.sk používa prevažne cookies relácie, ktoré nie sú uložené na Vašom pevnom disku a pri zavtvorení prehliadača sa zmažú- na iné miesto. Cookies relácie sa používajú pri prihlásení k autorizácii a k vyrovnávaniu zaťaženia systému.
 • Partnerské a affiliate cookies: Partnernaurovni.sk ďalej používa cookies pre prístup k našim službám cez externú reklamnú plochu. Tieto cookies slúžia len na neskoršie vyúčtovanie so spolupracujúcimi partnermi a neobsahujú žiadne Vaše osobne údaje.
 • Trvalé cookies: portál Partnernaurovni.sk používa tzv. „trvalé cookies“ k ukladaniu Vašich individuálnych užívateľských nastavení. Takto je umožnená personalizácia a tým aj vylepšenie služieb portálu Partnernaurovni.sk, lebo týmto spôsobom môžete svoje osobné nastavenia pri ďalších návštevách opäť nájsť.

Späť na začiatok stránky

e.    Použitie Google Universal Analytics a Google Remarketing

Partner na úrovni analyzuje správanie členov pri využívaní služieb. K tomuto účelu vytvárame anonymizované používateľské profily, aby sme mohli vylepšovať poskytované služby. Využívame k tomu okrem iného Google Remarketing a Google Analytics (s funkciou Universal Analytics), program pre webovú analýzu od Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA  ("Google"), avšak s rozšírením na "_anonymizelp ()" (ďalej len Google Analytics). Tým je zaručené, že IP adresy sú spracovávané len v skrátenom formáte, čo vylučuje spojitosť s konkrétnymi osobami. 

Informácie získané pomocou cookies sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Google spracováva tieto informácie na zhodnotenie webovej stránky a na zostavenie správ o aktivitách na webových stránkach pre ich prevádzkovateľa a ďalej pre poskytovanie služieb spojených s používaním internetu. Správy vytvorené Googlom obsahujú okrem iného aj demografické údaje a záujmy, ktoré boli získané na základe vašich interakcií s reklamnými inzerátmi alebo vašich návštev na reklamných stránkach. Google tieto informácie prípadne poskytuje tretím osobám, ak je to predpísané zákonom, alebo ak tretie osoby spracovávajú tieto údaje z poverenia Googlu. Google v žiadnom prípade nespája Vašu IP adresu s inými údajmi Googlu. Inštalácii cookies môžete príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača zabrániť. Upozorňujeme Vás však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Evidovanie a analýzu Vášho využívania služieb pomocou Google Analytics môžete okrem iného odmietnuť. K deaktivácii Google Analytics použite Browser-Add-on. 

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v Podmienkach používania Googlu tu www.google.com/analytics/terms/sk.html a Ustanoveniach o ochrane údajov Googlu tu www.google.com/intl/sk/policies/technologies/ads/

Späť na začiatok stránky

f.    Použitie inzercie podľa záujmov

Partner na úrovni vám predstavuje reklamné inzeráty podľa vami zadaných záujmov. Informácie relevantné pre vás sa vytvárajú na základe pseudonymných a anonymných údajov, ktoré boli získané po tom, čo ste klikli na reklamu alebo ste sa pohybovali po stránkach reklamných partnerov. Partner na úrovni na tento cieľ používa ponuky od Google DoubleClick a Eyeota.

Technológiu remarketingu Google DoubleClick ponúka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Prostredníctvom tejto technológie sú tí užívatelia, ktorí už Partner na úrovni predtým navštívili a zaujímali sa o nami poskytované služby, oslovení cielenou reklamou na partnerských stránkach spoločnosti Google. Zobrazenie reklamy prebieha pomocou "cookies".

Ak si neželáte dostávať žiadnu z cielených reklám Googlu, môžete použitie cookies od Googlu na tieto účely deaktivovať, tým, že konfigurujete deaktivačné nastavenia alebo tým, že si nainštalujete tam dostupné Browser-Add-On. Bližšie informácie k ochrane údajov nájdete v ustanovení o ochrane údajov od Googlu.

Sieť Eyeota ponúka Eyeota, 12A Upper Circular Road, Singapore 058410 („Eyeota“). Eyeota umožňuje zobraziť cielenú reklamu na základe demografických údajov a záujmov. Nastavenie reklamy sa deje na základe vytvorených profilov podľa použitých cookies. Eyeota spracováva len skrátené IP adresy. Ak si neželáte dostávať záujmovo orientovanú reklamu prostredníctvom Eyeota, môžete používanie cookies na tieto účely deaktivovať kliknutím na Opt-Out-Link. Bližšie informácie o ochrane údajov nájdete v ustanovení o ochrane údajov od Eyeota.

 

Späť na začiatok stránky

g.    Použitie Facebook Social Plugins

Portál Partnernaurovni.sk používa na svojej webovej stránke Social Plugins („Plugins“) sociálnej siete Facebook.com, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tieto Pluginy sú označené logom Facebooku. Ak ste na webovej stránke, ktorá obsahuje takýto Plugin, spojí sa Váš prehliadač priamo so servermi Facebooku. Facebook prenáša obsah Pluginu priamo do Vášho prehliadača, ktorý ho zaradí do webovej stránky.

Tak získa Facebook informáciu, že ste na príslušnej stránke Partnernaurovni.sk. Ak ste práve prihlásenií na Facebooku, môže Facebook Vašu návštevu portálu Partnernaurovni.sk priradiť k Vášmu užívateľskému účtu na Facebooku. Pokiaľ komunikujete prostredníctvom Facebook Plugins (napr. kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“), prenesie sa príslušná informácia na Facebook a uloží sa tam. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie Facebookom, ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia k ochrane súkromnej sféry nájdete v pokynoch na ochranu údajov spoločnosti Facebook.

Ak nechcete, aby Facebook týmto spôsobom zhromažďoval údaje, odporúčame Vám, aby ste sa pred návštevou portálu Partnernaurovni.sk odhlásili z Facebooku.

Bližšie informácie nájdete pravidlách o ochrane údajov od Fabebooku.

Späť na začiatok stránky

h.    Použitie Google+ Social Plugins

Partner na úrovni používa tlačidlo "+1" sociálnej siete Google Plus, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Ak sa nachádzate na niektorej z našich webových stránok, ktorá obsahuje taký plugin, prepojí sa Váš prehliadač priamo so servermi Googlu. Obsah tlačidla "+1" sa prostredníctvom Google prenesie priamo do Vášho prehliadača a zabuduje sa do webovej stránky.

Preto nemôžeme nijako ovplyvniť zaobchádzanie s dátami, ktoré Google pomocou tlačidla zhromažďuje.

Podľa Googlu nie sú bez kliknutia na tlačitko prenášaná žiadne dáta týkajúce sa osoby používateľa. Iba v prípade prihlásených členov sú prenášané a spracovávané určité dáta ako napríklad IP adresa.

Ak nechcete, aby Google zhromažďoval dáta týmto spôsobom, odporúčame Vám, aby ste sa pred návštevou nášho portálu odhlásili z Google+.

Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie Googlom a použitie ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia k ochrane súkromnej sféry nájdete v informáciách o ochrane dát spoločnosti Google a v Pomocníkovi Google.

 

Späť na začiatok stránky

i.    Použitie Twitter Social Plugins

Ďalej Partner na úrovni používa Social Plugins ("pluginy") sociálnej siete twitter.com, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pluginy sú označené logom Twitter. Ak navštívite stránku Partner na úrovni, ktorá obsahuje taký plugin, prepojí sa Váš prehliadač priamo so servermi Twitteru. Obsah pluginu sa prostredníctvom Twitteru prenesie priamo do Vášho prehliadača, ktorý ho zabuduje do webovej stránky. Tým dostane Twitter informáciu, že bola príslušná stránka Partner na úrovni načítaná.

Ak ste práve na sieti Twitter prihlásení, môže Twitter priradiť Vašu návštevu k Vášmu Twitter účtu. Ak vstúpite do interakcie s pluginom Twitteru (napríklad zverejníte "tweet" o článku), bude príslušná informácia prenesená Vaším prehliadačom priamo Twitteru, ktorý ju uloží.

Ak nechcete, aby Twitter zhromažďoval dáta týmto spôsobom, odporúčame Vám, aby ste sa pred návštevou nášho portálu odhlásili zo siete Twitter.

Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie zpracováníTwitterom ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia k ochrane súkromnej sféry nájdete v informáciách o ochrane dát spoločnosti Twitter tu: https://twitter.com/privacy.

Späť na začiatok stránky

j.    Overovanie osobných údajov

Aby sme ochránili našich zákazníkov pred osobami, ktoré zneužívajú služby portálu Partnernaurovni.sk, analyzujeme nimi zadané údaje pomocou rôznych automatických monitorovacích nástrojov. Zákaznícky servis náhodne testuje aktivity na našom portále a kontroluje vierohodnosť týchto položiek bez toho, aby to bolo právnou povinnosťou portálu Partnernaurovni.sk. Určité reťazce znakov alebo prihlásenia rôznych členov, ktoré sa napríklad zdajú, že pochádzajú z rovnakého počítača, môžu viesť k zablokovaniu podozrivých aktivít.

Portál Partnernaurovni.sk si ďalej vyhradzuje právo automaticky filtrovať správy. Je možné prostredníctvom zoznamov slov kontrolovať, či sú texty zákazníkov v súlade s platným právom a či spĺňajú naše Všeobecné obchodné podmienky. Napríklad pornografické výrazy alebo jednoznačné urážky sú automaticky porovnávané s textami zákazníkov. V rámci tzv. Anti-Scamming-Scans sa snažíme chrániť našich členov pred podvodníkmi.

Ak sa na základe týchto kontrol potvrdí naše podozrenie o zneužití služieb Partnernaurovni.sk, vyvoditeľné právne dôsledky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach. Ak sa na základe tohto kontrolného postupu zdá ako pravdepodobné, že je daná správa protiprávna a/alebo v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami, môže Partnernaurovni.sk tiež zablokovať príjem a doručovanie prijatých resp. odoslaných správ. Oznámenie o zamietnutých resp. nedoručených správach sa neposiela.

Späť na začiatok stránky

 

4.    Súhlas a právo na odstúpenie od zmluvy

Pretože Vaše údaje používame spôsobom, ktorý podľa zákonných úprav vyžaduje Váš súhlas, vždy Vás o tento súhlas požiadame a jeho poskytnutie následne zaevidujeme.

Máte právo kedykoľvek svoj raz udelený súhlas odvolať a/alebo nesúhlasiť s budúcim používaním Vašich údajov.

Na zrušenie súhlasu alebo odvolanie postačí, keď nám pošlete správu. Použite prosím následujúcu kontaktnú adresu:

Spark Networks Services GmbH
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlín
Nemecko

Alebo použite náš kontaktný formulár.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odvolania možnosti využívania určitých údajov môže byť znemožnené poskytovanie služieb v rámci ponuky portálu Partnernaurovni.sk. Ak máte ďalšie otázky, sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

Späť na začiatok stránky

 

5.    Vaše právo na poskytnutie informácií, opravy a zmazania údajov

Máte právo kedykoľvek získať informácie o tom, aké údaje o Vašej osobe ukladáme a aké sú nastavenia Vášho užívateľského účtu. Tieto informácie môžete prípadne opraviť alebo nechať vymazať.

Upozorňujeme Vás, že Vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Ak máte otázky ohľadom informácií, opráv alebo mazania údajov, obráťte sa prosím na nasledujúcu kontaktnú adresu. Na identifikáciu uveďte prosím svoje meno, e-mailovú adresu a užívateľské meno:

Spark Networks Services GmbH
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlín
Nemecko

Alebo použite náš kontaktný formulár.

Veľa údajov môžete samozrejme vidieť aj vo svojom užívateľskom účte, pohodlne ho meniť alebo zmazať.

Späť na začiatok stránky

 

6.    Ďalšie upozornenia

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia na celom svete. Portál Partnernaurovni.sk vyslovene upozorňuje užívateľov na to, že nie je možné poskytnúť absolútnu ochranu údajov pri ich prenose vo verejných sieťach. Preto si buďte vždy plne vedomí toho, že sa pohybujete vo verejnom priestore a zodpovedne dbajte na ochranu svojho súkromia.

Späť na začiatok stránky