Zásady ochrany osobných údajov – Ochrana údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Máj 2018

Spark Networks Services GmbH si uvedomuje dôležitosť osobných údajov, preto sme pre vás pripravili tieto Zásady ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov Vám majú pomôcť pochopiť, aké údaje zbierame, prečo ich zbierame, čo s nimi robíme a ako ich uskladňujeme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte, ak používate naše webové stránky, služby alebo ak s nami obchodujete.

Všetky získané osobné údaje sú spracovávané v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Objasnenie

Odteraz sa v týchto Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosť„Spark Networks Services GmbH“ a všetky jej dcérske spoločnosti a označujú ako „My“ a dotknuté osoby sa budú označovať „Vy“.

Obsah

Vaše osobné informácie

Nástroje používané na spracovanie údajov

Nástroje používané na ochranu vašich údajov

Práva používateľa

Ďalšie informácie

Partnernaurovni.sk je internetovou službou, ktorá spája ľudí, ktorí túžia po dlhodobom vzťahu. Aby sme mohli naše služby úspešne vykonávať, zbierame a používame osobné údaje.

Majte na pamäti, že Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú všetkých našich služieb, vrátane webových stránok a aplikácií (spolu označované ako „Služby”). Pri využívaní našich služieb môžete nájsť odkazy na ďalšie webové stránky, aplikácie a služby alebo nástroje, ktoré vám umožnia zdieľať informácie s ostatnými webmi, aplikáciami a službami. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov týchto iných webových stránok, aplikácií a služieb a odporúčame, aby ste si skontrolovali zásady ochrany osobných údajov každej z týchto webových stránok, aplikácií a služieb predtým, ako s nimi budete zdieľať akékoľvek osobné údaje.

Ak nesúhlasíte s ustanoveniami našich Zásad ochrany osobných údajov, nepoužívajte naše služby.

Vaše osobné informácie

Všetky osobné informácie, ktoré zbierame, sa týkajú poskytovania a zlepšovania našich služieb a ich funkcie spadajú do troch hlavných kategórií:

 • Informácie, ktoré nám poskytujete
 • Informácie, ktoré zbierame automaticky
 • Informácie, ktoré získavame od tretích strán

V mnohých prípadoch sú osobné informácie použité ako pseudonym alebo sú anonymné.

Ktoré osobné informácie zhromažďujeme:

 1. Bez registrácie

Keď navštívite našu stránku, štandardne ukladáme nasledovné údaje:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) počítača, s ktorým sa pripájate
 • Webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili (odkaz)
 • Stránky, ktoré z našej web stránky navštívite
 • Dátum a čas návštevy
 • Typ nastavenia prehliadača
 • Operačný systém

Tieto údaje používame na štatistické účely bez odkazu na jednotlivcov.

 1. S registráciou

Používame len osobné údaje, ktoré nám aktívne poskytnete (napr. kontaktné údaje na registráciu, informácie o profile alebo fotografie). V mnohých prípadoch sa môžete rozhodnúť, ktoré svoje osobné prezradíte v kontexte profilovania a/alebo vyhľadávania. Osobné informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre poskytnutie zmluvy, sú vždy označené samostatne, ako sa to vyžaduje (napr. e-mailová adresa), takže viete, aké informácie je potrebné zadať pre využívanie služby a čo môžete urobiť bez ich poskytnutia.

Poskytujeme bezplatné členstvo a platené členstvo.

 1. Bezplatné členstvo

Pri bezplatnom členstve budete vyzvaní, aby ste nám poskytli nasledovné informácie, bez ktorých nie je možné registráciu dokončiť:

 • Pohlavie
 • Pohlavie partnera, ktorého hľadáte
 • E-mailová adresa
 • Heslo

Po registrácii nasleduje náš test osobnosti. Najskôr vás žiadame o poskytnutie nasledovných informácií, aby sme vám mohli nájsť vhodného partnera:

 • PSČ
 • Dátum narodenia
 • Výška
 • Stav
 • Vzdelanie
 • Práca
 • Príjem

Počas testu osobnosti budete vyzvaní, aby ste odpovedali na osobné otázky (napr. preferencie partnera, osobnostné charakteristiky a požadované vlastnosti partnera). Informácie, ako je etnický pôvod alebo náboženstvo sú považované za citlivé osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje zvýšená právna ochrana a chránime ich vyššími technologickými prostriedkami. Zbierame tieto údaje a ostatné informácie z profilu (napr. záujmy a preferencie), pretože sú základom v našej službe hľadania partnerov a základom vášho profilu na Partnernaurovni.sk. Priame kontaktné informácie (napr. e-mailová adresa, PSČ) sa na vašom profile nezobrazujú a preto ich nevidia ani ostatní členovia.

 1. Platené členstvo

Ak si zakúpite platené členstvo, pri platbe o vás zhromažďujeme nasledovné osobné informácie:

 • Meno a priezvisko
 • Podrobnosti o banke alebo informácie o kreditnej karte, ktoré zhromažďujeme od nami overených poskytovateľov služieb tretích strán
 • Domová adresa
 1. Cookies

Používame „cookies“, aby boli vaše interakcie s platformami jednotlivo identifikovateľné a optimalizované. Cookie je textový súbor, ktorý je buď dočasne uložený v pamäti počítača („cookies relácie“) alebo uložený na pevný disk („permanentné cookies“). Cookies môžu obsahovať informácie o vašich predchádzajúcich požiadavkách na príslušný server alebo informácie o tom, aké ponuky ste dostali. Cookies sa nepoužívajú na spúšťanie programov ani nespôsobujú vírusy vo vašom počítači. Hlavným účelom cookies je poskytovať ponuku na mieru tak, aby používanie služby bolo čo najpohodlnejšie.

Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby prijímal súbory cookies. Vy si môžete nastaviť prehliadač tak, že odmietne alebo požiada o potvrdenie prijatia cookies. Ak sa rozhodnete súbory cookie odmietať, môže to spôsobiť, že nie všetci uchádzači z našej ponuky vám budú k dispozícii.

Používame cookies relácie, cookies partnerov, pridružené cookies a trvalé cookies.

 • Cookies relácie: používa väčšinou „cookies relácie“, ktoré nie sú uložené na pevnom disku a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Cookies sa používajú na overenie prihlásenia a vyváženie zaťaženia systému.
 • Partnerské a pridružené Cookies: používame tieto cookies, ak máte prístup našim službám cez externý reklamný priestor. Tieto súbory cookie slúžia na vybavovanie účtov s partnermi a neobsahujú vaše osobné informácie.
 • Permanentné cookies: využívame „permanentné cookies“ na uloženie vašich osobných nastavení. Umožňuje to prispôsobiť a zlepšiť naše služby, pretože pri ďalšej návšteve viete nájsť svoje osobné nastavenie.
 1. Zákonnosť spracovania a súhlas

Používame len vaše osobné údaje, na ktoré máme zákonný nárok (inými slovami právo). Zákonný nárok, najmä v súlade s čl. 6, 9 GDPR (Všeobecné ustanovenie o ochrane údajov) zahŕňa

 • súhlas (kedy dávate súhlas napríklad s ohľadom na odber noviniek),
 • zmluvu (kedy je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, napríklad Podmienky použitia a/alebo platené členstvo),
 • dodržiavanie právnej povinnosti (napr. retenčné povinnosti a kontroly prania špinavých peňazí, ktoré si vyžadujú skladovať alebo inak spracovávať údaje)
 • ochrana vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov iných fyzických osôb (napríklad ak obdržíme náznaky možného ohrozenia používateľa), a
 • „oprávnené záujmy ktoré sledujeme my alebo tretia strana, okrem prípadov, keď takéto záujmy prevýšia záujmy základných práv a slobôd našich používateľov, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov”; medzi oprávnené záujmy patrí
 • zaistenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti našich IT systémov
 • zlepšovanie a prispôsobenia našich služieb, vrátane analýzy správania
 • s využívaním služieb tretích strán na analytické a marketingové účely, ako je uvedené nižšie
 • s použitím osobných údajov na skúmanie, tvrdenie, výkon a obranu právnych nárokov.

Ak budeme používať osobné údaje na účely, ktoré si podľa právnych predpisov vyžadujú váš súhlas, budeme vždy žiadať o váš výslovný súhlas a váš súhlas zaznamenáme.

Svoj súhlas môžete udeliť a odvolať kedykoľvek a/alebo pri budúcom využívaní vašich osobných údajov.

Na základe oprávneného záujmu môžete vždy namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.

Ak chcete vzniesť námietku alebo odvolať súhlas, postačí, ak nám zašlete správu. Môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na [email protected]

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa právnych podkladov, na základe ktorých budeme zhromažďovať a používať vaše osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov, ako je uvedené nižšie.

 1. Deti

Nami ponúkané služby nie sú určené pre deti do 16 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné identifikačné údaje o osobách mladších ako 16 rokov. Ak zistíme, že sme získali informácie od užívateľov mladších ako 16 rokov, prijmeme okamžité opatrenia s cieľom odstrániť ich údaje.

Nástroje používané na spracovanie údajov:

 1. Použitie analytických program a remarketing

Partnernaurovni.sk analýzy online správania členov. Aby sme zlepšili naše služby, vytvárame anonymné profily používateľov. Na to používame okrem iného Google Analytics (s funkciou Universal Analytics), služby analýzy webu poskytované Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), ale s rozšírením „anonymizeIp“. Spracovávajú sa iba skrátené IP adresy, bez priamej referencie na jednotlivcov.

Informácie vygenerované súbormi cookies o vašom používaní webových stránok – vrátane vašej IP adresy budú prenášané na server Google v USA a budú tam uložené. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetových stránok, na vytváranie správ o činnosti internetových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytne ich ostatným webovým stránkam a súvisiacim internetovým službám. Správy vytvorené spoločnosťou Google obsahujú demografické údaje a údaje o záujmoch, ktoré sa zakladajú na vašej interakcii s reklamou, alebo vašimi návštevami na reklamných stránkach. Spoločnosť Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies tak, že to zvolíte v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Podotýkame však, že v takomto prípade vám nemusí byť umožnené používanie všetkých funkcií týchto webových stránok. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním vašich údajov spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedené účely.

Môžete namietať proti zhromažďovaniu a analýze používania služby Google Analytics. Na vypnutie Google Universal Analytics použite príslušný zásuvný modul. Takisto môžete použiť nastavenie cookies v Zásadách používania osobných údajov spoločnosti Google, aby ste spoločnosti Google zabránili používanie cookies na reklamné účely: https://adssettings.google.com/

Pre viac informácií o podmienkach používania a Zásadách ochrany osobných údajov kliknite na: www.google.com/analytics/terms/gb.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

 1. Používanie Google DoubleClick

Partnernaurovni.sk používa technológiu remarketingu Google (Google DoubleClick). Prostredníctvom tejto technológie môžu používatelia, ktorí už navštívili web EliteSingles a preukázali záujem o službu, byť terčom reklamy na stránkach vlastnených partnerskou sieťou spoločnosti Google. Tieto reklamy sú odlišné od tých, ktoré sa zameriavajú na používateľov, ktorí nejavia záujem o služby EliteSingles. Prekrytie reklamy sa vykonáva pomocou cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači používateľa. S pomocou textových súborov, je možné analyzovať správanie používateľov pri návšteve stránky a potom ho použiť na cielené odporúčania produktov a reklamy na základe záujmov.

Ak nechcete dostávať záujmovo orientované reklamy, môžete spoločnosti Google zakázať používanie cookies na tieto účely nastavením deaktivácie na adrese:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/ alebo si môžete nainštalovať plugin, ktorý je k dispozícii tu.

Alternatívou k plug-inu prehliadača alebo v rámci prehliadača na mobile môžete zapnúť „Prispôsobenú reklamu“ v Google Advertising Settings: https://www.google.com/settings/ads

 1. Plugin Facebooku

Používame sociálne pluginy („pluginy“) poskytované sociálnou sieťou facebook.com, prevádzkovanú Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tieto pluginy majú logo Facebook. Ak používate sociálne pluginy na stránke Partnernaurovni.sk, váš prehliadač vám umožní priame pripojenie pomocou serverov spoločnosti Facebook. Facebook potom prenáša obsah pluginu do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky.

Takto Facebook získa informáciu, že ste vstúpili na príslušnú stránku Partnernaurovni.sk. Ak ste prihlásený do Facebooku, Facebook môže návštevu stránky Partnernaurovni.sk priradiť k vášmu Facebook účtu. Ak používate pluginy Facebook (napr. stlačením tlačidla „Páči sa mi“), príslušné informácie sú prenášané z vášho prehliadača na Facebook a tam sú uložené. Pre účely a rozsah zhromažďovania osobných informácií a ich ďalšieho spracovania a používania zo strany spoločnosti Facebooku, a v súvislosti s vašimi právami v tejto oblasti a možnosťami nastavenia ochrany vášho súkromia, si pozrite zásady ochrany osobných údajov na Facebooku.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook takto zhromažďovala vaše osobné informácie, odporúčame vám, aby ste sa pred návštevou stránky Partnernaurovni.sk odhlásili z Facebooku.

 1. Používanie sociálnych pluginov Google+

Používame sociálnu sieť „+1“ Google Plus,prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google+“).

Keď navštívite naše webové stránky, ktoré obsahujú sociálne pluginy, Váš prehliadač vytvorí priame pripojenie k serverom Google. Obsah tlačidla „+1“ sa prenesie z Googlu priamo do vášho prehliadača, ktorý vloží do webovej stránky.

Preto nemáme žiadny vplyv na množstvo dát zhromaždených pomocou tlačidla Google+.

Podľa spoločnosti Google, nie sú žiadne osobné údaje zhromažďované bez kliknutia na tlačidlo. IP adresa sa ukladá iba v prípade členov, ktorí sú prihlásení.

K informáciám o účele a rozsahu zhromažďovania údajov, ďalšom spracovaní a využívaní údajov zo strany spoločnosti Google, rovnako ako k vašim právam v tomto ohľade a možnostiach nastavenia ochrany súkromia môžete pristupovať pomocou Zásad o ochrane osobných údajov spoločnosti Google. Kliknite na tlačidlo „+1“ a zodpovedajúce FAQ (napríklad https: // support. google.com/plus/answer/1319578 refer).

Ak nechcete, aby spoločnosť Google+ zhromažďovala vaše osobnú údaje, odporúčame vám sa z Google+ odhlásiť pred návštevou stránky Partnernaurovni.sk.

 1. Používanie sociálnych pluginov Twitter

Používame sociálne pluginy („pluginy“) zo sociálnej siete twitter.com, prevádzkovanej Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pluginy majú logo Twitter. Keď si zvolíte webovú stránku Partnernaurovni.sk, ktorá obsahuje sociálny plugin, váš prehliadač si vytvorí priame spojenie so servermi Twitter. Twitter potom prenáša obsah pluginu do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky. Takto Facebook získa informáciu, že ste vstúpili na príslušnú stránku Partnernaurovni.sk. Ak ste zároveň pripojení na Twitter, môže Twitter priradiť vašu návštevu k účtu Twitter. Ak používate pluginy Twitter na interakciu (napríklad tweetujete nejaký príspevok), príslušné informácie sa prenášajú z vášho prehliadača priamo na Twitter a tu sa ukladajú. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov zo strany spoločnosti Twitter, rovnako ako vaše práva v tomto smere a nastavenie možností pre ochranu vášho súkromia možno nájsť v zásadách ochrany súkromia Twitter na https://twitter.com/privacy.

Ak nechcete, aby spoločnosť Twitter zhromažďovala vaše údaje, odporúčame vám sa z Twittera odhlásiť predtým, ako navštívite stránku Partnernaurovni.sk.

f. Outbrain

Outbrain je prémiová platforma na vyhľadávanie, ktorá pomáha prepojiť obchodníkov s ich cieľovou skupinou prostredníctvom individuálnych odporúčaní od popredných svetových publisherov. Outbrain využívame na vylepšenie našich produktov a na poskytovanie tých najlepších používateľských skúseností našim zákazníkom. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Outbrain, navštívte: https://www.outbrain.com/

g. Piwik

Tieto stránky používajú Piwik, open-source software pre webovú analytiku. Piwik používa “cookies”, textové súbory, ukladané do Vášho počítača za účelom analýzy spôsobu používania webových stránok. Pomocou cookies generované informácie o používaní webových stránok (vrátane Vašej, pred uložením anonymizovanej, IP adresy) budú uložené na server poskytovateľa služieb v Nemecku.

Používanie cookies môžete zakázať príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača. Pokiaľ tak však urobíte, je možné, že nebudete mať prístup ku všetkým funkciám týchto stránok.

h. Zendesk

Naša webová stránka používa program na chatovanie Zendesk Chat, službu spoločnosti Zendesk, Inc. 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA („Zendesk“), čím zlepšujeme komunikáciu s našimi návštevníkmi. Ak máte všeobecné alebo špecifické otázky či problémy týkajúce sa našich produktov, internetových stránok alebo našej spoločnosti, môžete nám poslať správu cez Zendesk. Uvidíte, či je niekto aktuálne dobe on-line, aby vám mohol ihneď odpovedať. Ak nie je nikto prítomný, budeme odpoveď na vašu žiadosť okamžite počas našej pracovnej doby. V tejto súvislosti spracovávame údaje výhradne pre účely komunikácie s vami.

Pri použití služby Zendesk sa zaznamenáva vaša IP adresa zariadenia a adresa podstránky, z ktorej pristupujete na Zendesk. IP adresa je anonymná. Zendesk tiež používa cookies a podobné technológie. Údaje zhromaždené v tejto súvislosti môžu byť prenesené na server Zendesk v USA a tam uložené. Uskutočnené chaty sa zaznamenávajú a ukladajú- V prípade, ak sú vaše osobné údaje prevedené do Zendesk v USA, Zendesk použije ochranný štít medzi EÚ a USA.

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak berte na vedomie, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných informácií Zendesk na: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

i. Používanie platobných procesorov

Stripe je technologická spoločnosť. Jej softvér umožňuje jednotlivcom a podnikom prijímať platby cez internet. Stripe poskytuje technickú, podvodom predchádzajúcu a bankovú infraštruktúru potrebnú na prevádzkovanie on-line platobných systémov. Stripe spracováva platobné údaje. Viac informácií o Stripe – ako aj o jej Zásadách ochrany súkromia – nájdete na https://stripe.com/.

Adyen je globálna platobná spoločnosť, ktorá nám umožňuje prijímať e-nákupy, mobilné platby a platby z predajného miesta. Z tohto dôvodu sa platobné údaje spracovávajú spoločnosťou Adyen. Viac informácií o Adyen – ako aj o jej Zásadách ochrany súkromia – nájdete na https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Prenášanie osobných údajov do tretích krajín a iným prijímateľom

Na spracovanie údajov sčasti využívame externých poskytovateľov služieb. Tieto spoločnosti sme starostlivo vybrali a schválili, sú viazané našimi pokynmi a sú pravidelne kontrolované. Ak sa vaše údaje spracovávajú týmito spoločnosťami mimo Európskej únie, môže to mať za následok, že vaše údaje budú spracované v krajine, ktorá má nižšiu ochranu, než je ochrana v Európskej únii.

Informácie zhromaždené v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) môžu byť napríklad prevedené do krajín mimo EHP na účely, ako je popísané v týchto Zásadách. Využívame vhodné ochranné opatrenia, ako štandardné zmluvné klauzuly schválené Európskou komisiou či iný legálne schválený mechanizmus, čím zabezpečujeme zákonný prenos vašich osobných údajov mimo EHP.

Osobné údaje budú poskytnuté externým poskytovateľom služieb iba v prípade potreby ich poskytnutia napr. marketingovým spoločnostiam, na účely spracovania platby pri platenom členstve, uplatňovania si pohľadávok (atď.). V takýchto prípadoch sa uistite, že títo poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní alebo prostredníctvom iných opatrení zaručte, aby zabezpečili príslušné normy na ochranu údajov.

Trvanie skladovania a uschovávania

Budeme uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné pre splnenie našich zmluvných a zákonných povinností alebo tak dlho, ako nám zákon poskytne ďalší úložný priestor pre iné účely, napríklad na obranu právnych nárokov.

Pri zrušení účtu odstránime všetky informácie, ktoré o vás máme. Ak úplné vymazanie vašich údajov nie je možné alebo nie je nutné z právnych dôvodov, budú príslušné údaje zablokované pre ďalšie spracovanie. Tento systém je blokovaný v nasledovných prípadoch:

– údaje o platbách a prípadne ďalšie údaje sú všeobecne predmetom rôznych zákonných povinností uskladnenia, napríklad takých, ktoré vyplývajú z nemeckého obchodného zákonníka (HGB) a nemeckého daňového poriadku (AO). Zákon nám ukladá, aby tieto údaje boli po dobu až desiatich rokov uskladnené pre daňové a audítorské účely. Až po uplynutí tejto doby ich môžeme odstrániť.

– Aj keď nemáme zákonnú povinnosť ukladať vaše údaje, môžeme upustiť od ich okamžitého vymazania v zákonom povolených prípadoch, a namiesto toho ich zablokovať. To platí najmä v prípadoch, v ktorých sa javí potreba ďalšieho spracovanie údajov na základe zmluvy, v dôsledku trestného stíhania alebo právnej obrane (napríklad v prípade sťažností). Rozhodujúcim faktorom pre trvanie zablokovania sú premlčacie lehoty. Po uplynutí príslušnej premlčacej doby budú príslušné údaje definitívne odstránené.

Nástroje používané na ochranu vašich údajov

Na ochranu proti neoprávnenému použitiu, oznámeniu alebo prístupu k osobným údajom, ktoré zhromažďujeme, používame technologické, organizačné a fyzické ochranné opatrenia. Všetky informácie, ktoré odošlete pri registrácii alebo prihlásení sa na naše stránky (napr. kontaktné údaje, profilové informácie, informácie o platbe pri objednaní plateného členstva) sú kódované. Toto šifrovanie chráni dôvernosť výmeny osobných informácií medzi vami a našim webovým serverom, a pomáha predchádzať zneužitiu osobných informácií, napríklad prostredníctvom odpočúvania. Používame šifrovacie technológie SSL (Secure Socket Layer). Ide o akceptovanú a široko používanú technológiu. Vzhľadom k zhromažďovaniu osobných informácií boli prijaté technické opatrenia na ukladanie takýchto osobných údajov v zabezpečenom prostredí. Prístup k informáciám je obmedzený, má ho na niekoľko vybraných zamestnancov a poskytovateľov služieb a je poskytnutý iba na plnenie účelov uvedených v týchto zásadách, kontrolách kvality, preskúmania sťažností a marenia podvodov. Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, sú uložené v EÚ.

Niektoré alebo všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť uložené na serveroch umiestnených mimo jurisdikcie bydliska, kde sa zákony na ochrana údajov môžu líšiť od krajiny, v ktorej žijete. Výsledkom je, že tieto informácie môžu podliehať žiadostí o prístup od vlády, súdov či uplatnení práva v týchto jurisdikciách v súlade s právnymi predpismi. V súlade s platnými právnymi predpismi v týchto iných jurisdikciách sa vynasnažíme zabezpečiť, aby príslušné ochranné opatrenia na spracovanie údajov v tejto krajine boli opodstatnené na zachovanie ochranných opatrení týkajúcich sa osobných údajov, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré platia v EÚ.

Práva používateľa

Podľa GDPR máte nasledujúce práva vo vzťahu k informáciám, ktoré si v písomnej podobe môžete uplatniť kedykoľvek.

 • Právo na informáciu

Právo byť informovaný zahŕňa povinnosť spracovateľa, aby poskytoval „spravodlivé informácie o spracovaní“, väčšinou prostredníctvom oznámenia o ochrane osobných údajov. Zdôrazňuje to potrebu transparentnosti nad tým, ako budeme používať osobné údaje našich zákazníkov.

 • Právo na prístup

Právo na prístup dáva dotknutej osobe právo požadovať od spracovateľa informácie týkajúce sa jeho/jej osobných údajov. Dotknutá osoba môže požiadať o:

a) získanie informácií, či jeho/jej osobné údaje spracúvajú,

b) v prípade, ak áno, dotknutá osoba môže vyžadovať prístup k údajom a získať kópiu, a

c) získanie dodatočných informácií o spracovaní.

 • Právo na opravu

Dotknuté osoby majú právo požadovať od spracovateľa odstránenie nepresností v ich osobných údajoch. V prípade, že údaje, ktoré spracovateľ vlastní, nie sú aktuálne alebo sú neúplné, dotknutá osoba môže vyžadovať doplnenie svojich údajov.

 • Právo na vymazanie/Právo byť zabudnutý

Právo na vymazanie umožňuje dotknutej osobe požadovať od spracovateľa odstránenie alebo vymazanie svojich osobných údajov z jeho systému tak, aby tieto údaje nemohli nájsť tretie strany.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Právo na obmedzenie spracúvania umožňuje dotknutej osobe požadovať od spracovateľa, aby zastavil spracovanie jej osobných údajov, avšak spracovateľ bude môcť naďalej ukladať takéto údaje.

 • Právo na prenosnosť údajov

Právo na prenosnosť údajov dáva dotknutej osobe právo požadovať od spracovateľa, aby poskytol informácií v štruktúrovanej, bežne používanej a strojom čitateľnej forme tak, aby ich bolo možné poskytnúť inému spracovateľovi údajov bez prekážok.

 • Právo na námietku

Právo na námietku umožňuje dotknutej osobe, aby spracovateľ nemohol ďalej spracovávať jej osobné údaje, ak neexistujú žiadne zákonné dôvody na spracovanie údajov.

 • Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať

Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu ľahko vykonáme my. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred odvolaním.

 • Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Ak nebudeme reagovať na vašu žiadosť do jedného mesiaca, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán a domáhať sa súdnej nápravy.

Ďalšie informácie

Pre viac informácií nás kedykoľvek kontaktujte na:

Spark Networks Services GmbH

Kohlfurter Strasse 41/43

10999 Berlin

Deutschland (Nemecko)

Email: [email protected]

Partnernaurovni.sk má vlastného úradníka pre ochranu údajov, ktorý je zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov. Tohto úradníka môžete kontaktovať na [email protected] alebo na vyššie uvedenej adrese.

Máj 2018