Pravidlá správania

Ako sa slušne správať…

V našom každodennom živote sú zdvorilosť a milý úsmev samozrejmosťou. V anonymnom svete internetu sa bohužiaľ často na slušné správanie zabúda. Hľadanie partnera je pre každého z nás veľmi osobná záležitosť. Aby nedochádzalo k nepríjemnostiam, zostavili sme pre Vás prehľad najdôležitejších pravidiel správania na portále Partnernaurovni.sk:

1. Voľba užívateľského mena

Aby sa ostatní členovia mohli na Vás osobne obracať, odporúčame Vám pri registrácii použiť krstné meno ako meno užívateľa. Profily, u ktorých sa v tomto poli objavia protizákonné, vulgárne či inak urážlivé výrazy, nebudú zaregistrované. Registrácia pod viacerými užívateľskými kontami je zakázaná.

2. Profilové fotografie

Na svoj profil môžete pridať fotografie. Pre profilové fotografie platia iné pravidlá, ako pre ostatné, ktoré si nahráte do svojho profilu. Pri nahrávaní profilovej fotografie musíte dodržať nasledujúce pravidlá: Fotografia musí zobrazovať Vašu osobu a musíte na nej byť dobre rozpoznateľní. Na ostatných fotografiách sa môžu vyskytovať aj iný ľudia (napr.: vy s Vašimi priateľmi) alebo objekty (napr.: Vaše auto/Váš dom). Prísne zakázané (pre všetky tipy fotografií) je pridávať fotografie obnažených osôb, fotografie s pornografickým obsahom a fotografie zobrazujúce akékoľvek násilie. Zároveň sa vylučuje použitie fotografií s rasistickými a urážlivými motívmi, fotografie opovrhujúce inými ľuďmi; fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, a nakoniec fotografie obsahujúce reklamu či logá firiem. Prečítajte si viac o pravidlách, ktoré musia spĺňať Vaše fotografie tu: https://support.partnernaurovni.sk/hc/sk/articles/205910322-Ak%C3%A9-krit%C3%A9ri%C3%A1-mus%C3%AD-sp%C4%BA%C5%88a%C5%A5-moja-fotografia-

3. Ako prezentovať sám seba

Predstavte sa ostatným pravdivo – takí, akí v skutočnosti ste. Tým zabránite falošným predstavám o svojej osobe a nemusíte sa báť prípadného osobného stretnutia. Profily, ktoré neodpovedajú pravej identite užívateľa, Partnernaurovni.sk pri prvom priestupku bez varovania zruší.

4. Ako písať správy / texty v profile

Aká je moje správa, taký som ja. Práve pri hľadaní partnera hrá Váš osobný štýl, ktorý sa premieta i do Vašich správ / textov v profile, veľkú rolu. Zamyslite sa nad tým, aký majú Vaše slová zanechať dojem. Pri písaní o sebe môžete mnoho prezradiť.

Vyskúšajte naše tipy:

  • a. Píšte s rozvahou a tak, aby Vaše vlastné riadky odpovedali Vašim predstavám.
  • b. Nepíšte rovnakú správu veľa ľuďom, snažte sa každého osloviť individuálne.
  • c. Skontrolujte si pravopis a vyhnite sa vkladaniu veľkého množstva tzv. “smajlíkov”.
  • d. Nezabudnite, že používanie vulgárnych a obscénnych výrazov je prísne zakázané.

5. Váš tón pri písaní správ

Internet sa zdá byť úplne anonymným. Nezabúdajte ale, že na druhej strane rozhovoru je tiež človek. Zdanlivá vzdialenosť nie je dôvodom k tomu, aby sme zraňovali city inej osoby, alebo aby sme odpovedali príkro a nepriateľsky. Nenechajte sa vyprovokovať k verbálnym výbuchom. Správajte sa k ostatným užívateľom tak, ako by ste chceli, aby sa oni správali k Vám.

6. Snažte sa zabrániť nedorozumeniam

Buďte opatrní pri používaní humorných alebo sarkastických výrazov. Vždy také poznámky zreteľne označte, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Myslite na to, že druhý človek nevidí Vašu mimiku a gestá, ktoré by pri osobnom kontakte zabránili prípadnému nedorozumeniu.

7. Zachádzanie s osobnými informáciami

Pozitívne sa vyvíjajúci kontakt láka mnoho členov k rýchlemu prezradeniu intímnych a súkromných informácii. Neponáhľajte sa. Zamyslite sa, či by ste tiež tak rýchlo prezradzovali osobné informácie, keby ste sedeli tomu človeku tvárou v tvár.

8. Ako niekoho odmietnuť

Ak o druhého človeka nemáte záujem, zdvorilo mu to dajte najavo. Stačí krátka, slušná správa a Váš partner sa nemusí trápiť čakaním na to, než odpíšete.

9. Ako prijať odmietnutie

Na druhú stranu rešpektujte i Vy rozhodnutie ostatných ukončiť s Vami kontakt. Neposielajte ďalšie správy, ktoré by mohli druhého obťažovať.

10. Zachovanie dôvery

Všetky informácie, ktoré Vám ostatní členovia poskytnú, sú dôverné a adresované iba Vašej osobe. Len ak Vám to druhý človek vyslovene dovolí, smiete ich sprístupniť niekomu tretiemu. Samozrejme nie sú povolené verbálne útoky na iných členov, predraďovanie a dokumentácia súkromných detailov, ktoré sa týkajú života ostatných, pokiaľ to dotyčný užívateľ vyslovene nepovolil.

11. Hľadanie partnerov za účelom flirtu, sexu po telefóne, kybersexu, erotického video chatu atď. je prísne zakázané.

12. Zverejňovanie urážlivého obsahu

Zverejňovanie textov s násilníckym, rasistickým, extrémistickým, diskriminujúcim, sexistickým, vulgárnym alebo iným urážlivým obsahom nie je povolené. Texty, ktoré urážajú iné osoby, či skupiny osôb, ich náboženské cítenie; ktoré tieto osoby ohovárajú, ponižujú alebo sa im verbálne vyhrážajú, rovnako nie sú dovolené.

13. Nahlásenie obťažujúcich členov

Pomocou manuálnej kontroly členských profilov a automatického filtru údajov sa Partnernaurovni.sk snaží svojich členov chrániť pred podvodmi, spamom a obťažovaním. Napriek tomu sa môže stať, že náš systém okamžite nerozpozná nežiaduci obsah. Prosíme Vás, podporte nás v snažení a nahláste užívateľov, ktorí porušujú tieto pravidlá správania alebo nedodržujú naše Všeobecné podmienky. Pozor, zneužitie funkcie “Nahlásiť” môže viest ku zrušeniu užívateľského konta.

14. Sankcie

Všetok obsah, ktorý naši zákazníci vytvoria, sa v prípade potreby overuje a za porušenie pravidiel správania alebo Všeobecných podmienok sa udeľujú sankcie. Ak dôjde k porušeniu pravidiel, je používateľ na toto porušenie upozornený. Napr.: Texty v profile a obrázky, ktoré nespĺňajú pravidlá budú okamžite portálom Partnernaurovni.sk zamietnuté alebo vymazané. V prípade závažného porušenia je na uvážení prevádzkovateľa, či bude účet okamžite zrušený. Môžu tiež nasledovať právne kroky.