Podstatne mladšia partnerka – sen všetkých mužov?

Vekový rozdiel partnerov

 

Berlín, Júl 2013 – „Muži v mojom veku hľadajú iba omnoho mladšie ženy,” hovorí si nejedna dáma vo veku nad 50 rokov a myslí pri tom na jedno z najrozšírenejších klišé našej spoločnosti, na klišé o mužoch a ich vekových preferenciách, čo sa týka partneriek. Táto zaužívaná predstava je takmer tak populárna ako tá, že muži neradi hovoria o svojich emóciách, alebo že muž a žena nemôžu byť len priatelia. V našej štúdii sme preverovali či sa skutočne zakladá na pravde. Zistili sme však, že to s túžbou mužov po mladých slečnách nie je úplne tak, ako by sa mohlo zdať.

A medzi Vami je aký vekový rozdiel?

To je jedna z celkom bežných otázok smerovaných na páry. Problematika ideálneho vekového rozdielu medzi partnermi je v našej spoločnosti prítomná stále a čo človek, to iná odpoveď. Predstava, že muži s pribúdajúcimi rokmi čoraz viac prehliadajú ženy im vekovo blízke a vyhľadávajú len slečny podstatne mladšie, je zakorenená poriadne hlboko. Nanešťastie sú niektoré ženy takýmito predpokladmi blokované natoľko, že aj online zoznamovanie sa pre nich stáva frustrujúcim, vyčerpávajúcim a beznádejným snažením. Vidina vzťahu s partnerom rovnakého veku sa pre ne zdá byť úplne nereálna.

Dámy, ak tomuto klišé taktiež veríte – prečítajte si toto…

Analyzovali sme 189 383 anonymných dát užívateľov1 našej online zoznamky, aby sme zistili, aký vekový rozdiel u svojich partnerov preferujú. Výsledky odhlaili trend, ktorý sa zhoduje s vyššie uvedeným klišé a ktorý je možné vysvetliť ako z pohľadu evolučného, tak s odkazom na výsledky predošlých publikovaných štúdií.

– Ženy všeobecne hľadajú starších partnerov

– Muži všeobecne hľadajú mladšie partnerky

– Čím sú muži a ženy starší, tým sú pre nich mladší partneri prijateľnejší. Toto tvrdenie však platí viac pre mužov ako pre ženy.

Pozrime sa podrobnejšie na náš graf:

Na ose X sú zaznačené vekové skupiny užívateľov. Na ose Y je zaznačený priemerný preferovaný vekový rozsah žien (žlté krivky) a mužov (modré krivky). Bod 0 znamená, že partneri by mali byť rovnako starí.

Muži medzi 50 a 69 rokmi sú u svojej partnerky ochotní akceptovať priemerne najvyšší vekový rozdiel – prijateľná je pre nich partnerka až o 10,5 rokov mladšia (viď stĺpec grafu celkom vpravo, modro označený rozsah -1 rok až -10,5 rokov).

Nič teda nenasvedčuje tomu, že by všeobecne mužskí užívatelia, hľadajúci dlhodobý vzťah, preferovali výrazne mladšie ženy.

Výsledky mužov:

U mužov s pribúdajúcim vekom súbežne klesal preferovaný vek partneriek. Muž vo vekovej kategórií 18 – 29 rokov by napríklad bol ochotný akceptovať len o trochu mladšiu partnerku (v priemere o 5,2 rokov), prípadne mierne staršiu (o 3,7 rokov). Na druhej strane muž vo vekovej kategórií 60 – 69 nemá záujem o partnerky v rovnakom veku. V priemere muži tohto veku označujú za ideálne partnerky tie, ktoré sú o 1 rok mladšie ako oni sami, a pripúšťajú, že ich partnerka by mohla byť až o 10,5 rokov mladšia.

Výsledky žien:

Na rozdiel od mužov boli ženy všetkých vekových kategórií podstatne konzistentnejšie vo svojich preferenciách, čo sa týka vekového rozdielu. Dvadsiatničky v priemere preferujú partnera o 7,2 roka staršieho a nie sú naklonené partnerom mladším o viac ako 2,4 roky. So zvyšujúcim sa vekom žien sa ich preferencie menia len málo. Šestdesiatničky uprednostňujú mužov mladších o maximálne 4,4 roky a starších nanajvýš o 6.

Ako môžeme vidieť, mladšie ženy majú záujem o partnerov mierne starších alebo nie veľmi mladších od nich samých. Naopak muži sa s vekom postupne viac upriamujú na mladšie ženy. Vekové rozdiely sa však nezdajú tak veľké, ako by sa dalo čakať od stereotypu, ktorý predpokladá, že starší páni by najradšej randili s mladučkými študentkami!

Výsledky nášho prieskumu teda hovoria jasne, že členovia našej internetovej zoznamky hľadajú partnerov, ktorí sú im viac–menej vekovo aj skúsenosťami blízki, a tento fakt nezávisí ani od pohlavia ani od veku.

Wiebke Neberich

Chcete sa dozvedieť viac? Sledujte Wiebke Neberich na Google Plus.

Máte otázku k článku? Napíšte nám na [email protected]

Ak máte otázku k členstvu alebo používateľskému kontu, navštívte stránku Zákaznícky servis

1 Apríl 2012.

Autor: Redakcia Partner Na Úrovni

Tento článok pre Vás pripravila redakcia Partner Na Úrovni.

Viac článkov od Redakcia Partner Na Úrovni