Array

Návod k dimenziám osobnosti - prívetivosť | Partnernaurovni.sk

Päť dimenzií osobnosti – Prívetivosť

Prečítali ste si vyhodnotenie svojho osobnostného testu a teraz sa chcete dozvedieť viac o jednotlivých osobnostných dimanziách? Potom je náš nový seriál v poradni Partner na úrovni to pravé pre Vás. Prečítajte si všetko o „Big FIVE“ psychológií osobnosti: Extroverzii, Otvorenosti, Prívetivosti, Emočnej stabilite a Svedomitosti.

Osobnostná dimenzia Prívetivosť popisuje, do akej miery sa dokážeme s ostatnými zhodnúť a spolupracovať s nimi.

Ľudia sa líšia podľa toho, ako dávajú najavo svoje názory a pocity a ako príjmajú názory a emócie druhých. V závislosti na miere, v akej sa u Vás dimenzia prívetivosti prejavuje môžete byť skôr zdržanliví, alebo sa naopak môžete radi zapájať do diania.

Naša osobnosť sa prejavuje v našich medziľudských vzťahoch. Rolu tu hrá ako naše kultúrne zázemie a vzdelanie, tak aj schopnosť vcítiť sa do pocitov ostatných.

Medziľudské vzťahy

Predstavte si, že ste dostali pozvánku na večeru. Pri stole sa hovorí o novom filme a všetci zúčastnení majú naň veľmi pozitívny názor. Vy ste taktiež film videli, no nepovažujete ho za až taký dobrý. Vyjadríte svoj názor aj s tým rizikom, že ostatných možno urazíte, alebo budete radšej držať jazyk za zubami?

Dimenzia prívetivosť popisuje, ako reagujete na rozdiely medzi Vašimi názormi a názormi ostatných. Záleží Vám viac na tom aby ste udržali harmonické vzťahy s ostatnými, alebo je pre Vás dôležitejšie hájiť svoj názor, aj keď ho ostatní nezdieľajú?

Stručná interpretácia výsledkov

Ľudia s vysokým skóre v dimenzii prívetivosti sú skôr obetaví a nápomocní. Keďže ich vedie najmä túžba po harmónii, je pre nich typické, že sú citliví a ústupčiví, chovajú sa chápavo a kooperatívne.

Nízke skóre popisuje osoby, ktoré s ostatnými skôr súperia. To sa prejavuje ako nižšou citlivosťou, tak kritickým a skeptickým pohľadom na svoje okolie. Schopnosť vytrvalo hájiť svoje záujmy dovoľuje týmto ľuďom sa presadiť. Ich nezávislosť a viera v to, že každý je zodpovedný sám za seba, sú vyoko v ich rebríčku hodnôt.

Máte pocit, že na Vás nesedí ani jeden z týchto popisov, pretože nie ste ani úplne odťažití ani prehnane súcitní? Ak áno, tak ste na tom tak isto, ako väčšina ľudí. Nechceme rozlišovať mezi buď – alebo, ale určiť približnú pozíciu na širokej škále tejto dimenzie osobnosti.

Vyššie sú popísané dva extrémne póly tejto dimenzie, existuje však množstvo odtieňov. Presný a mnohostranný obraz svojej osobnosti získate len v spojení s ostatnými štyrmi dimenziami osobnosti.

Máte otázku k článku? Napíšte nám na [email protected]

Ak máte otázku k členstvu alebo používateľskému kontu, navštívte stránku Zákaznícky servis

Autor: Redakcia Partner Na Úrovni

Tento článok pre Vás pripravila redakcia Partner Na Úrovni.

Viac článkov od Redakcia Partner Na Úrovni