Virtuálna nevera a skutočná nevera. Rozhovor s psychologičkou

Virtualna nevera

Virtuálna nevera nie je niečo, nad čím by sme mali mávnuť rukou. To, že má vážne následky a bolí rovnako a niekedy ešte aj viac ako fyzická nevera nám v rozhovore potvrdila aj manželská a rodinná poradkyňa, psychologička Mgr. Zuzana Hradileková, PhD. Čítajte ďalej.

Na začiatok by sme si mali ujasniť, čo je vlastne virtuálna nevera. Dá sa vôbec definovať?

Virtuálna nevera je, keď partner v intímnom vzťahu/manželstve používa počítač alebo internet na ohrozenie sľubu vernosti alebo monogamie. Virtuálna nevera prinútila terapeutov a ich klientov pozerať sa na tento typ nevery inak ako na reálnu neveru, keďže mnohé faktory, ktoré vyplývajú z nových technológií, sú iné ako pri reálnej nevere. Čo je však rovnaké je dopad virtuálnej nevery na vzťah. Zážitky sú virtuálne, pocity a následky sú reálne.

Aké sú príčiny virtuálnej nevery? Sú príčiny online nevery iné alebo niečím špecifické v porovnaní s klasickou neverou?

Ľudia uvádzajú, že vo virtuálnom svete zažívajú veľmi silný pocit blízkosti, ktorý nastupuje rýchlo. Avšak ide o tzv. pseudointimitu, ale potenciál na ohrozenie intimity vo vzťahu má obrovský. Pravá intimita sa môže medzi ľuďmi vyvinúť iba v reálnom svete pri reálnych interakciách pri ktorých sa navzájom vidia, poznajú svoje slabé stránky a prijímajú sa, milujú a rešpektujú aj s nimi.

Mnoho jedincov nachádza vo svete virtuality prijatie aké im v reálnom svete a ich intímnom vzťahu chýba. V reálnom svete sú ľudia často vnímaní na základe toho ako vyzerajú, čo si obliekajú, aká je ich osobnosť a s kým sa stretávajú. Mnohí nenachádzajú akceptáciu v reálnom svete ale vo virtuálnom ju nachádzajú na základe svojich slov a myšlienok. Niektorí používajú internet ako technické riešenie svojej sociálnej alebo emocionálnej osamelosti.

Môže ísť aj o súčasť ochorenia. Ak má jedinec viacero virtuálnych afér, trávi všetok svoj voľný a aj pracovný čas vyhľadávaním sexuálnych kontaktov alebo využíva internet na uspokojenie obsesívneho sexuálneho správania tak ide o závislosť od sexu a internet slúži na sexuálnu stimuláciu a uvoľnenie. Virtuálna nevera znamená, že máme pomer s jednou osobou.

Niekto by mohol namietať, že keďže online svet nie je celkom reálny, ani online nevera nie je až taká katastrofa. Obstojí argumentácia, že k žiadnemu sexu v skutočnosti nedošlo, ako oprávnená? Alebo môžeme stavať virtuálnu neveru a „obyčajnú“ neveru do rovnakej úrovne?

To je argumentácia ktorú uvádza každý človek, ktorý je virtuálne neverný, ale je to aj všeobecne rozšírený mýtus, deje sa tak v štádiu popierania závažnosti situácie. K pohlavnému styku nemusí dôjsť, avšak uspokojenie s prežívaním orgazmu človek virtuálne neverný zažíva aj pred obrazovkou počítača, a takisto došlo k utajovaniu, k vyjadrovaniu citov a blízkosti čo je pre podvedenú stranu veľmi často ešte boľavejšie ako nevera s reálnou osobou. A virtuálna nevera veľmi často končí reálnou.

Keď jeden z partnerov odhalí virtuálnu neveru druhého je práve tak zdevastovaný a traumatizovaný ako pri odhalení nevery s reálnou osobou, čiže aj s fyzickým kontaktom. Dokonca sa podvedený môže cítiť ešte horšie ako pri nevere s reálnou osobou pretože ide o osobu bez tváre, ide o nejakého „fantóma“. To, že zistíme, že ide o osobu bez mena a často aj bez tváre iba pridáva stres na strane podvedeného.

Dá sa povedať, kto je viac neverný vo svete online, muži alebo ženy? Sú určité vekové kategórie viac náchylné na online neveru?

Porovnanie mužov a žien zatiaľ nie je veľmi preskúmané vo svete virtuality, ale vzhľadom na to, že ženy pracujú, cestujú, študujú, vzdelávajú sa, majú viacej sociálnych kontaktov, tak miera výskytu nevery u žien sa začína vyrovnávať mužom.

Výskum ohľadom nevery ukázal že za posledných 25 rokov stúpla miera výskytu najviac u ľudí v dôchodkovom veku.

Internet rozširuje možnosti vo všetkých oblastiach života. Pomohol aj rozvoju nevery? Sme viac neverní ako kedysi?

V dnešnej dobe je pre človeka vo vzťahu jednoduchšie ako kedykoľvek v minulosti mať kontakt s inými a zároveň zostať v anonymite práve vo virtuálnom svete. Nemusíme ani vyjsť z domu, nemusíme hľadať výhovorky kde sme boli alebo zdôvodňovať účty. Muž môže mať virtuálny pomer so ženou zatiaľ čo jeho manželka spí v spálni. Ak k tomu pridáme možnosť okamžite sa odpojiť – nič také v reálnom svete neexistuje.

Čas vo virtuálnom svete plynie inak – to čo by v reálnom svete trvalo dni, týždne, možno mesiace – ako je dvorenie, trávenie času mimo domu apod., je vo virtuálnom svete otázkou pár hodín, za deň môžeme dostať 50 emailov čo by pri reálnych kontaktoch nebolo možné. Takisto pocity blízkosti nastupujú veľmi rýchlo.

Zuzana Hradilekova pre Partner na urovni

Psychologička Mgr. Zuzana Hradileková, PhD. pracuje ako Manželský a rodinný poradca a vedie súkromnú manželskú a predmanželskú poradňu v Bratislave. Takisto pracuje na čiastočný úväzok na Odbore poradensko-psychologických služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa venuje najmä vzdelávaniu psychológov pri práci s jednotlivcom, párom a rodinou. Viac informácií nájdete na www.manzelska-poradna.sk.

Autor: Redakcia Partner Na Úrovni

Tento článok pre Vás pripravila redakcia Partner Na Úrovni.

Viac článkov od Redakcia Partner Na Úrovni