Výber partnera: po kom vlastne túžime? Spýtali sme sa psychológa

Protiklady sa priťahujú

Protiklady sa priťahujú. Jing a jang. Hrdinovia a nežné krásky. Iskriaca chémia a objavovanie nepoznaného. Takto nejak vyzerá dokonalý obraz romantického vzťahu. Výsledky nášho nedávneho výskumu k téme výber partnera ukázali, že ľudia túžia po niečom inom – po partnerovi, ktorý im je podobný. Partner na úrovni sa preto opýtal známeho slovenského psychológa doktora Richarda Grófa, prečo to tak je.

Protiklady sa priťahujú… na chvíľu. Podobnosť však zbližuje!

Poznáme to snáď všetci – vzťahy, ktoré vznikli práve vďaka vzájomnému iskreniu, poznávaniu niečoho nového a fascinujúceho. Rozhodne je to romantická a vzrušujúca predstava. Koľko z nich však prežilo stret s bežnou životnou realitou po tom čo sa rozplynul ružový opar zamilovanosti? Ak do vzťahu vstúpia dvaja ľudia s radikálne odlišnými povahami, je veľmi pravdepodobné, že skôr či neskôr na tento konflikt narazia.

Ideálny pár by totiž mal byť ako puzzle – vzájomne sa dopĺňať, partneri by mali u toho druhého nájsť vlastnosti, ktoré im u nich samých chýbajú, no mali by byť z rovnakej skladačky. Myslíme tým samozrejeme, že aj keď sa odlišné povahy môžu vzájomne intenzívne priťahovať, je to blízkosť, stabilita, porozumenie a zdieľanie rovankých hodnôt a životných postojov, čo vytvára dlhodobé partnerstvá.

Ľudská povaha a výber partnera

Každý z nás je jedinečná osobnosť, výnimočný koktejl namiešaný z najrôznejších povahových rysov. Niektoré z ingrediencií je možné označiť ako typicky ženské (feminné) a niektoré ako mužské (maskulínne). Cieľom nášho výskumu bolo práve zistiť to, akú povahu majú jednotliví účastníci, a akých partnerov preferujú.

Ak by ste čakali potvrdenie tradičného klišé o nežných spanilých devách túžiacich po nebojácnych asertívnych hrdinoch, sklameme Vás. Väčšina odpovedajúcich totiž túži pri voľbe partnera po niekom s vlastnosťami, ktoré sú blízke ich vlastnej povahe.

Po kom ženy túžia? Po citlivom mužovi

Naše výsledky ukázali, že až 75% žien, ktoré je možné charakterizovať ako „ženské“, si pri voľbe partnera zvolilo ženské povahové rysy.

Preložené do bežnej reči – superhrdina v legínach a s vlajúcim plášťom by asi veľmi nepochodil. Väčšiu šancu dnes dostane láskyplný, chápavý muž s dobrým vzťahom k deťom.

Na otázku, prečo to tak je, nám odpovedal známy slovenský psychológ – doktor Richard Gróf:

Je niekoľko spôsobov, ako sa pozerať na výsledky spomínaného výskumu k téme výber partnera. Femininné ženy môžu preferovať femininných mužov z niekoľkých dôvodov. V preferenciách žien býval vždy najvyššie hodnotený „charakter“ mužov, až v druhom rade „prístup k zdrojom“, teda akési sebapresadenie k okoliu. Tieto preferencie majú evolučný základ. Muž, ktorý bol síce šikovný a odvážny lovec, ale po čase odbehol k inej, znižoval možnosť prežitia svojho potomstva u opustenej ženy. Naproti tomu menej šikovný, ale verný partner s „dobrým srdcom“ bol oveľa istejšou voľbou do ťažkých časov.

Keď si ženy vyberajú medzi „charakterom“ a schopnosťou „presadiť sa voči okoliu“, častejšie volia charakter. Nehovorím o tom, že ideálna je kombinácia oboch. Citlivý a empatický (femininný) muž znižuje pravdepodobnosť konfliktov, odcudzenia alebo opustenia. Je viac schopný naplniť emočné potreby blízkosti, ktoré femininné ženy od vzťahov často očakávajú. V súčasnej generácii tridsiatnikov má navyše mnoho žien osobné skúsenosti s tradičnou rolou citovo odťažitého otca – „živiteľa rodiny“ a pre svoje deti hľadá opak – otca citovo angažovaného.

Maskulínny koncept muža je dnes navyše spájaný s agresivitou, chladom, snahou o dominanciu. V minulosti pomohli prežiť a získať evolučnú výhodu, v dnešnej spoločnosti sú to vlastnosti skôr nežiaduce a strach naháňajúce. Vysoké percentá však femininní muži mohli získať aj preto, lebo ženy mohli v dotazníkoch viac označovať tie vlastnosti, ktoré im na mužoch najviac chýbajú, a preto sa zdajú dôležitejšie. Feminita tak možno nie je výrazne preferovaná, ale najviac postrádaná.

Mužní muži a … mužné ženy

Veľmi podobne v našom prieskume dopadla aj mužná časť zúčastnených. Až 63% mužov, ktorí sa vyznačujú prevahou „mužných“ povahových rysov, by si zvolilo partnerku, ktorá je taktiež maskulínna.

Doktor Gróf tento výsledok vysvetľuje takto:

Preferenciu maskulínnych mužov k maskulínnym ženám zas možno interpretovať tak, že iba citovo nezávislá a pragmatická žena dokáže poskytnúť dostatočný priestor na mužovu sebarealizáciu, alebo sa bude sebarealizovať s ním.

Žena s vysokými citovými potrebami často začne maskulínnemu mužovi robiť výčitky. Žiada viac blízkosti, komunikácie, spoločne trávených chvíľ, viac nehy, pomoc v domácnosti a pod., čo nie je maskulínny muž vždy pripravený naplniť. Potrebuje skôr spolubojovníčku, ženu, ktorá vie stáť na vlastných nohách, aby ho nespomaľovala pri jeho boji so životom. Maskulínny muž môže mať tiež od ženy vyššie nároky a hľadá „ideál“. Preto chce nie len ženu dostatočne citlivú, ale aj dostatočne nezávislú.

Citová nezávislosť žien je znova to, čoho je menej, a preto táto vlastnosť môže byť skresľujúco zdôrazňovaná v zmysle – každý chce to, čo nemá.

Richard Grof pre Partner na urovni

Mgr. Richard Gróf, PhD. pracuje ako klinický psychológ na psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline a vedie online psychologickú poradňu. Od roku 2010 je členom Slovenskej komory psychológov.

Autor: Barbora Hrebíčková

Barbora Hrebíčková pracuje ako redaktorka Partner na úrovni.

Viac článkov od Barbora Hrebíčková