Aký je ideálny muž?

muž pred počitačom

Svet je plný stereotypov. O mužoch sa vraví, že si ženy vyberajú iba podľa vzhľadu. Ideálny muž by zase mal oplývať vysokým spoločenským statusom a dobrým zázemím. Je to skutočne tak?

Výsledky štúdie založenej na online prieskume BBC ukazujú, že muži a ženy majú pri hľadaní partnera oveľa viac spoločného, ako sa predpokladalo. Takmer 200 000 ľudí (priemerný vek 32) požiadali aby z 23 povahových čŕt vybrali 3 pre nich najdôležitejšie. Následne boli jednotlivé povahové črty zoradené podľa toho, koľko ľudí ich umiestnilo do svojho výberu.

Výsledkom je zoznam top 10 vlastností, ktoré muži a ženy považujú u svojho partnera za dôležité. Zaujímavé je aj to, čo za dôležité nepovažujeme – napríklad fyzickú kondičku, rodičovské schopnosti, status, majetok a prosperitu.

Ideálny muž je vtipný, inteligentný a úprimný

Na tejto štúdii je skutočne zaujímavé to, že ukazuje, aké podobné sú si preferencie mužov a žien. Niektorým povahovým rysom síce pripisujú rôznu dôležitosť, no mnohé zdieľajú.

Muži síce potvrdili stereotyp o dôležitosti vzhľadu (až 43% mužov umiestnilo dobrý vzhľad do svojho výberu 10 najdôležitejších vlastností, v porovnaní s 17% žien), obe pohlavia si však vybrali humor, inteligenciu a úprimnosť ako tie najdôležitejšie povahové rysy.

V skutočnosti sa z 10 najdôležitejších vlastností u mužov a žien zhodovalo 9. Jediným rozdielom je, že pre mužov je podstatný aj vek partnerky a ideálny muž sa vyznačuje ambicióznosťou.

Na čom sa muži a ženy zhodujú?

Inteligencia

Humor

Úprimnosť

Dobrota

Dobrý vzhľad

Príťažlivá tvár

Hodnoty

Komunikačné schopnosti

Spoľahlivosť

Čo z toho vyplýva pre online zoznamovanie?

Táto štúdia jasne ukazuje, že sú to vnútorné povahové rysy, ktoré muži aj ženy vnímajú ako základ pre úspešný, vážny vzťah. Dokazuje, že ideálnym mužom nie je ten, ktorý oplýva povrchnými hodnotami ako spoločenský status či bohatstvo. Sú to práve vnútorné hodnoty, čo je pre nás pri výbere partnera dôležité.

Toto zistenie by mohlo aspoň čiastočne odstrániť tlak, ktorý cítia mnohí muži pri vypĺňaní svojich online profilov.

Ženy hľadajú úprimnosť a intelekt, nesnažte sa preto pôsobiť ako niekto, kto nie ste. Je to Vaša vlastná osobnosť, ktorá Vám pomôže nájsť partnerku pre skutočný, úprimný a funkčný vzťah.

Partner na úrovni - prečo sa stať členom?

Zdroje:

Lippa, R. A. (2007). ‘The Preferred Traits of Mates in a Cross-National Study of Heterosexual and Homosexual Men and Women: An Examination of Biological and Cultural

Information about the mate preferences study published in the April 2007 issue of the Archives of Sexual Behavior. Dostupné na: http://psych.fullerton.edu/rlippa/bbc_mates.htm

Autor: Redakcia Partner Na Úrovni

Tento článok pre Vás pripravila redakcia Partner Na Úrovni.

Viac článkov od Redakcia Partner Na Úrovni